Ferske tall fra Creative Industries Council i England viser at det ble opprettet 50 000 nye jobber i fjor, og at disse næringene nå totalt sysselsetter 3,12 millioner mennesker.

I'm so creative and I'm made in Britain

Creative Industries Council er et felles forum mellom kreative næringer og Den britiske regjeringen, opprettet for å være en stemme for disse næringene. De har et særlig fokus på utfordringene disse næringene står overfor som tilgang til finansiering, regulering, intellektuell eiendom (IP) og infrastruktur.

 

tall

En av oppgavene deres er å samle statistikk, og nå har de gode nyheter å melde.

 

Eksportverdien av de kreative næringene vokste med 27 % til 27 milliarder kroner i 2016 - tre ganger raskere enn det nasjonale gjennomsnittet. «Vi er på god vei til å nå 31 milliarder kroner i eksport av tjenester innen 2020 - et sentralt mål for regjeringens vekststrategi for sektoren», skriver rådet på sine hjemmesider.  

mulberry
Mulberry er nå en av Englands ledende eksportartikler på motefronten. 

En av de største næringene totalt er design, som i 2017 hadde et bidrag til den britiske økonomien på 85,2 milliarder kroner. Det er på høyde med næringer som transport-, innkvarterings- og næringssektoren.

 

De kulturelle og kreative næringene i England vokste i 2016 mer enn tre ganger raskere enn  resten av økonomien i England, og utgjorde 11 prosent av den totale eksporten fra Storbritannia. Innovasjonsgraden i de kulturelle og kreative næringene var også raskere i enn i andre næringer.

 

De viktigste eksportlandene er USA, Sveits (spesielt for IT og databehandling), Midt-Østen, Australia og Japan.

 

Samlet sett utgjorde eksporten av kreative næringer 4,3 prosent av den samlede eksporten fra Storbritannia. Kreative næringer stod for litt over 2 prosent av den samlede importen til Storbritannia.

 

Les hele rapporten her