Fabrikkenkonferansen 2019: Med sterk vekst i antall co-workingsteder, gründere og frilansere kommer nå firmaene som lar deg være fri, men frir deg fra frilansernes utallige byrder, mot et fast honorar. Møt Stavanger-selskapet Employ som på rekordtid har vokst ved å ansette frilansere, som vil ha litt mer av det trygge.

Nytt arbeidsliv skaper nye muligheter

For det er alt det andre – det som ligger i midten og trykker – som er utfordringen for veldig mange av de som driver for seg selv, enten det er et enkeltmannsforetak eller en liten bedrift.

Det er noe som dokumenters i rapporten Hvordan lykkes stort som små - Mikrobedrifters kapasitetsutfordringer av Birgitta Ericsson og Torhild Andersen (ØF-rapport  05/2016). I rapporten, som blant annet tar utgangspunkt i studier av kulturelle næringer, reiselivs- og opplevelsesnæringer samt småskala matprodusenter i Finnmark, Møre og Romsdal og Buskerud, er de største utfordringene for mikrobedriftene de ”klassiske”: mangel på tid, tilgang til finansiering og økonomisk handlefrihet, men det et også behov for økt kompetanse på områder som fører til økt kapasitet: organisering av drift, strategisk planlegging, tidsbesparende verktøy mv. De skriver også at «virkemiddelapparatet kan møte kapasitetsutfordringen først og fremst ved å forenkle, utvikle og tilpasse ordninger og søknadsprosesser bedre til mikro‐ bedriftenes behov og ressurser».

Les rapporten her

employ
Skjermdump av nettsiden til Employ. 

-Jeg er veldig glad for at vi har fått tak i Employ, et norsk selskap som nettopp har sett mulighetene i det markedet som oppstår når vi blir flere frilansere. For det blir vi. Gjennom forskingsprosjektene Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer og  Coworking på norsk - Fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid, viser vi hvordan den nye arbeidshverdagen er for stadig flere arbeidstakere, sier leder av Fabrikken og forsker ved Østlandsforskning, Torhild Andersen som også er arrangør og koordinator av årets fabrikkenseminar.   

Også rapporten Mellom tech og kultur - Kulturinkubatoren og dens plass i utviklingen av kreative og kulturelle næringer i Stavanger-regionen, gir innblikk i hverdagen til små og mellomstore kulturrelaterte næringer.

Les rapporten her


I Employ blir man «ansatt», det vil si du får tilgang til et nettverk og en organisasjon som tilbyr deg en rekke tjenester og fordeler, nesten som om du faktisk skulle ha vært fast ansatt et sted. For helt alene, uten noen som støtter og er der for deg, kan tilværelsen blir ganske ensom. Ved siden av opplagte tjenester som administrasjon/regnskap og fakturering hjelper de også til med utforming av priser og avtaler, ferdig utfylt selvangivelse, kommunikasjon med NAV/kemner, forsikringer og sykelønn med videre. I tillegg har de, som en større bedrift, fremforhandlet rabatterte priser hoteller, treningssenter, leiebil osv. «Trygghet, orden og omsorg for folk som jobber for seg selv. Hos oss har du alltid ekte folk du kan snakke med», skriver de på hjemmesiden.  

Flere i markedet

Men Employ er ikke alene i dette markedet. Selv om de ikke er helt sammenlignbare med Employ er de svenske firmaene FrilansFinans og Cool Company både eldre og større. FrilansFinans har siden 1999 gjort det mulig for flere enn 30 000 personer å fakturere uten eget firma og er per dato Skandinavias største egenansettelsesforetak. Begge to kjører ganske aggressive reklamekampanjer, særlig på trikken og banen i Oslo.

-Jeg tror historien til Employ blir en relevant illustrasjon av hvordan hverdagen for mange innenfor de kulturelle og kreative næringene faktisk er. Nå får vi kjøtt på beinet i forhold til mye av forskinga vår, sier Torhild.

Andre bekreftede innledere og foredragsholdere er Kulturrådet/ Kreativt Norge, kulturentreprenør og bedriftsrådgiver Linda Furulund og kulturentreprenør med videre, Stein Bjelland, som nå er inne i sin andre periode som styreleder for Fond for lyd og bilde. LeanBusiness kommer også for å fortelle om hvordan de når arbeider med Ovasjon, et program de har utviklet på vegne av Seksjon for kreativ næring i Norsk Kulturråd. For to år siden overtok de også analyseverktøyet Culture Score Card.

Påmelding og mer informasjon om konferansen finner du her