Norsk Kulturråd har ansatt Bodil Børset til å lede Kreativt Norge i Trondheim. Børset har en  doktorgrad i litteraturvitenskap fra 2007 og har ledet Hamsunsenteret på Hamarøy siden 2009.

I kapitalens grøde

Det ble kjent i forbindelse med lanseringen av Kulturrådets tilskuddsordninger for denne satsingen på til sammen 17,5 millioner kroner på Dokkhuset i Trondheim. Kreativt Norge skal tilby rådgivning og virkemidler som bidrar til at norsk kunst og kultur oppnår økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet.

- Vi ser frem til å samarbeide med Kreativt Norge og jeg håper og tror vi kan utvikle en rolle i samspill med dem, sier leder av Kunnskapsverket, Atle Hauge, og legger til:  – Jeg tror vi går spennende tider i møte for det er et enormt trykk på kulturelle og kreative næringer for tiden. 

Av disse 17,5 millionene skal 10,1 mill. være til søkbar ordning for regional bransjeutvikling med lik fordeling til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. 7,4 mill. kroner skal gå til tiltak som skal bidra til økt distribusjon, formidling, markedsføring, markedsutvikling og forretningsutvikling.

Del av rådet

Kreativt Norge blir en regulær del av Kulturrådet, hvor Børset får tittel som seksjonsleder og rapporterer til Kulturrådets direktør. Også Innovasjon Norge satser på kulturell og kreativ næring, men på presentasjonen sa direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet at det nå er viktig å se oppdragene i sammenheng. - Vi skal ha dialog med Innovasjon Norge slik at vi kan utfylle hverandres oppdrag på en tydelig måte og sikre best mulig effekt av satsingen, sa hun under presentasjonen. 

Målgruppen for tiltakene i Kreativt Norge er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Formålet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre kunstnerøkonomien og at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

Før Bodil Børset kom til Hamsunsenteret arbeidet hun ved NTNU som førsteamanuensis, forsker og leder for Kunnskapsparken Faros. Hun ledet oppbyggingen og etableringen av senteret, en erfaring hun mener kommer godt med i den nye jobben. Hodejegerfirmaet Visindi har bistått Kulturrådet i ansettelsesprosessen. 

Kulturrådet skal åpne sitt Trondheimskontor til høsten. I tillegg til Bodil Børset har seksjonen ansatt Solvor Amdal og Ingrid Aukrust Rones som rådgivere. Amdal er daglig leder i Midtnorsk filmsenter, og Rones er analytiker i Tom Fleming Creative Consultancy i London. Alle tre starter 15. august. Kontoret skal i tillegg huse sekretariatene for Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. Totalt vil det bestå av 10 årsverk, og forvalte en portefølje på over 350 mill. kroner.