Kunnskapsverkets egne forskere og samarbeidspartnere har skrevet flere kronikker/kommentarer dette året, i tillegg til å opptre på en rekke konferanser og seminarer. Les hva leder av Kunnskapsverket Atle Hauge og våre forskere Birgitta Ericsson, Torhild Andersen, Dominic Power, Taylor Brydges, Brian Hracs, professor emeritus Jan Grund og styreleder av Hermetikken Christian Wengen og daglig leder samme sted, Mette C. Westlie, skrev i 2016:

Atle Hauge

DN 26. mai: Svenskesuget

Atle Hauge:

Kunnskapsverket 28. juni: Spillovereffekten fra kulturelle næringer

Jan Grund:

Kunnskapsverket 28. august: Produktivitetskommisjonens kulturelle dilemmaer

Atle Hauge:

Kunnskapsverket 20. september: Gode spillelister er strømmingens jackpot

Christian Wengen og Mette C. Westlie, Hermetikken:

Nationen 28. september: Mikrobedriftene kommer!

Birgitta Ericsson og Torhild Andersen:

Kunnskapsverket 4. oktober: Finnes det løsninger på småbedriftenes kapasitetsproblem?

Atle Hauge:

Dagsavisen 7. november: All kultur er ikke næring, men mye mer kan bli kulturnæring

Dominic Power, Taylor Brydges og Brian Hracs:

Kunnskapsverket 2. desember: The individual and subjectivity in the creative economy