Norgesrettighetene til det danske analyseverktøyet Culture Score Card overtas nå av Lean Business International AS Norge, etter at selskapet nylig vant en kontrakt for gjennomføring av «Kompetanseprogram for kreativ næring» utlyst av Seksjon for kreativ næring i Kulturrådet. For snart ett år siden ble programmet utprøvd på 13 norske kulturbedrifter med gjennomgående bra resultat.

Sammen om samskaping

Som del av denne leveransen vil Lean Business tilpasse og videreutvikle Culture Score Card for det norske markedet.

-Dette er en stor dag for Lean Business, og vi ser frem til å bidra til utvikling av bærekraftige bedrifter og prosjekter innen kultur og kreativ næring, sier daglig leder, grunnlegger og parter i Lean Business International AS, Erlend Bang Abelsen. Han fortsetter: - Vi arbeider nå, sammen med Bodil Børseth og Seksjon for kreativ Næring, med videreutvikling og forbedring av våre eksisterende elementer. Målet er å gjennomføre programmet over hele landet i 2019 hvor vi gå i gang med markedsføringen av kompetanseprogrammet like over nyttår.

erlend
Daglig leder, grunnlegger og parter i Lean Business International AS, Erlend Bang Abelsen.

Han sier videre at samskaping, eller cocreation, er en viktig del av deres arbeidssett. De ser derfor frem til å fortsette utviklingen av Culture Score Card i tett samarbeid med deres kunder innen kultur og kreativ næring.

-Vi vil legge vekt på at verktøyet gjøres tilgjengelig for kulturentreprenører, uavhengig av om de er i startfasen av sitt prosjekt, om de er nyetablerte eller en mer etablert virksomhet. Dette vil blant annet omfatte tilpasninger av spørsmål og begreper i verktøyet, sier han.

Også for leder av Kunnskapsverket, Atle Hauge, er dette en gledelig nyhet.

- Vi i Kunnskapsverket er litt stolte av dette. Vi føler oss litt som fødselshjelper, eller hvert fall som fadder for prosjektet. Vi så tidlig at Culture Scorecard og Lean Business utfylte hverandre godt, og så synergien mellom dem. Derfor fasiliterte vi møter mellom personer i disse miljøene. Vi har sett at bedrifter i kulturnæringer ofte trenger hjelp for å komme seg ut i markedet, men at det ofte er nyttig å ta en grundig kikk i speilet for se om det man kan gjøre ting på en enda bedre måte. Det er her vi ser at disse to verktøyene kompletterer hverandre, sier han.

Evaluert

Det var prosjektleder i Skåppå Kunnskapspark, Ole A. Smidesang, som for snart to år siden gjennomførte en test på 13 norske kulturbedrifter på vegne av og i samarbeid med Kunnskapsverket. De 13 bedriftene, som blant annet inkluderte Vinterfestspillene i Bergstaden (Røros), Prøysenhuset og Peer Gynt Stemnet på Gålå, ble plukket ut fra SIVAs næringshage-nettverk. I samme rapport ble verktøyet evaluert.

Hainn Alf
Huset attmæ Præstvegen har blitt evaluert. Screenshot av nettside.

«Deltakerbedriftene var i all hovedsak godt fornøyd med prosessene. De anser det som fruktbart å få en strukturert gjennomgang av sin bedrift med kompetent veileder....videre må begrepsbruk tilpasset de forskjellige kulturelle og kreative næringene som design, arkitektur, film, dataspill, musikk, litteratur, visuell, kunst og scenekunst videreutvikles», skriver Ole Smidesang i sin evaluering.

Hensikten med Culture Score Card har vært å lage et verktøy som tester et prosjekts suksessmuligheter. Hele formålet er få frem flere suksessbedrifter innenfor særlig kultur og næringsliv. Konseptet ble utviklet i Danmark for over åtte år siden av Lennart von Haffner i Keativtforum.dk i samarbeid med syv andre sentrale personer fra dansk kultur- og næringsliv. Culture Score Card ble først gang hente til Norge av organisasjonen Art's and Business (opprinnelige Forum for kultur og næringsliv). Arts and Business ble avviklet i 2014. 

Ill
Ill fra rapporten. 

Culture Score Card fungerer slik at det gir score på overordnede kategorier som kulturfaglig/kunstnerisk kvalitet, gjennomføringsevne, markedsføring samt aktualitet, budskap og formål. Dette genererer så en rekke grafer (edder- kopp-diagrammer) på bakgrunn av svarenes faktiske og maksimale verdier. Grafene gir et samlet overblikk over hvordan bedriften eller prosjektet scorer i forhold til egne definerte mål på de respektive områder.

På rett sted til rett tid

Ved rett bruk og rett veiledning mener Ole at Culture Score Card er en god bevisstgjører, rydder i begrepene og gir en god «huskeliste» over for hvilke deler som er viktig å ta i betraktning for at en kulturnæringsbedrift skal lykkes. Han mener verktøyet er bygget på en teori som «forstår» hva som ligger i begrepet «kunstens egenart», men han stiller seg samtidig spørsmålet om det bidrar til kommersiell vekst?

-Med dette som utgangspunkt har jeg ikke klart å avdekke om det er forskjell på en kommersiell kulturbedrift og en annen kommersiell bedrift når det gjelder bruk av strategiverktøy. Det er mulig at Culture Score Card kan revideres og endres slik at suksess = økonomisk vekst, men det trengs mer utredning for å finner ut av det, skriver Ole Smidesang i sin evaluering.

ole
Ole Smidesang i Skåppå Kunnskapspark. 

Verktøyet ble gjennomgående positivt mottatt av de som testet det, og en testerne skrev at «endelig har jeg et verktøy som jeg kan benytte overfor kulturnæringsaktører, jeg har savnet det». Flere uttrykte også ønske om opplæring og sertifisering i verktøyene for å kunne drive profesjonell prosessveiledning overfor kulturnæringsbedrifter.

I løpet av prosjektet koblet Ole Kreativt Forum og gründerbedriften Lean Business sammen, hvor hensikten var å få tile en modell hvor Culture Score Card blir et operativt, tilgjengelig verktøy i Norge.

Lean Business på sin side har utviklet strategiverktøyet «Lean Business Platform», som er et digitalisert forretningsutviklingskonsept, som «...støtter entreprenører på reisen fra idé til realisering ved å legge til rette for kommunikasjon mellom entreprenører og de som hjelper dem».

I følge Harward Business Review er Leans tre hovedprinsipper disse:

1. Dropp den intrikate forretningsplanen

Heller enn å begi seg ut på omfattende planlegging, bør gründere forstå at alt de har i forretningsideen sin er en ubekreftet hypotese. Heller enn å skrive en omfattende og intrikat plan for forretningsideen, bør de nøye seg med en grunnleggende skisse av hypotesen, innen Lean kalt et «forretningsmodell-kanvas»

2. Kundestyrt utvikling

Gründeren bør deretter snarest mulig komme seg ut av kontoret og teste hypotesen ved å snakke med mulige kunder og samarbeidspartnere for å få tilbakemeldinger som kan avkrefte eller styrke hypotesen. Alt handler om å raskt bli i stand til å forstå hva som trengs for å skape et minimumsprodukt (MVP - eller minimum viable product – er et annet kjernebegrep i Lean).

3. Smidig utvikling

Når man så har et miniumsprodukt skal man heller enn å begynne på en årelang og omfattende utviklingsprosess bak lukkede dører, drive utvikling med kontinuerlig kontakt og tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere i en sirkel hvor nyvinninger raskt testes før man gjør små justeringer – eller store om ideen viser seg å ikke fungere (kalt iterations og pivots - to andre Lean-ord).

-Vi går nå i gang og skal integrere Culture Score Card i vår eksisterende plattform slik at det også kan spille sammen med våre øvrige digitale verktøy for e-læring, samhandling og forretningsutvikling innen kultur og kreativ næring, sier Erlend Bang Abelsen i Lean Business International AS.