Lars Løge er ansatt som ny avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen (UPA) ved Norsk filminstitutt. Løge har jobbet som dokumentarfilmkonsulent for NFI siden januar 2017. Han er utdannet fra Fjernsynsproduksjon ved Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet i 16 år som produsent i Flimmer Film AS og Volt Film AS, sistnevnte nå en del av UpNorth Film AS. Løge har produsert rundt 25 produksjoner og vunnet flere priser for dem. Han har sittet i styret for Bergen Internasjonale Filmfestival, Sørnorsk Filmsenter og Norske Film- og TV- Produsenters Forening.
 
Lars Løge tiltrer stillingen som avdelingsdirektør 1. august. I en overgangsperiode vil han også fungere som dokumentarfilmkonsulent.

Les mer på NFI.no