Musikkselskapet Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Grieghallen AS foreslår å bygge et nytt opera- og konserthus vis a vis Grieghallen delvis nedsenket under bakken på Edvard Griegs plass. I tillegg ønsker de å bygge nye messe- og utstillingsarealer under bakken. Dette området skal utvikkles til et samlende «Griegkvartal». Griegkvartalet kan bli en kulturarena-klynge av internasjonalt format og Vestlandets sentrale møtested for blant annet musikalske og sceniske uttrykk, formidling og talentutvikling. Griegkvartalet vil bety en styrking av Vestlandets kulturelle infrastruktur. 

Les mer på harmonien.no