Den Europeiske festivalorganisasjonen European Festivals Association (EFA) lanserer i disse dager en helt nytt digital søkemotor som skal hjelpe publikum til å finne frem i den enorme europeiske festivaljungelen.

Finn meg om du kan

FestivalFinder.eu er en del av initiativet "Europe for Festivals, Festivals for Europe» - forkortet til – EFFE. Med støtte fra EU-kommisjonen skal søkemotoren sørge for at publikum finner den festivalen de er på jakt etter – og kanskje finner de du aldri hadde hørt om. FestivalFinder.eu har ambisjoner om å være den mest oppdaterte, omfattende, innsiktsfulle og praktiske veilederen til Europas kunst og kultur-festivaler. Så langt har 1129 organisasjoner knytte seg til denne basen, som enn så lenge er gratis.

 

Hvor mange festivaler som finnes i Europa er det ingen som vet. EFA har litt over 100 medlemmer i 40 land. Organisasjonens hovedoppgave er å tilby en felles formidlings-plattform og være det primære kontaktpunktet for myndighetskontakt både overfor EU og lokale myndigheter. De fremhever også samspillet mellom festivalene.

 

Den som leter finner

Deres siste initiativ er altså en åpen, online søkemotor tilgjengelig for alle.

 

EFA skriver i en pressemelding at det nå er “is a major shift happening in the European sector of arts festivals”, og viser til debatten om hva slags reell verdiskaping – i kroner og øre – festivalsektoren representerer. EFA mener at debatten om verdiskaping og “return on investment”, nå manifesterer seg på et dypere plan.

 

bilde

 

Nyskapingen må også sees i lys av EUs program for satsing på kulturelle og kreative næringer gjennom henholdsvis Creative Europe og publikumssatsingen SpectACTive!

 

Creative Europe ble lansert i 2014 og skal bruke nærmere 10 milliarder kroner på kreative næringer frem til 2020. Noe av målet er å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom de kreative sektorene både innenfor og utenfor EU. Dette mener EU er helt nødvendig for at EU skal klare å utnytte det fulle potensialet i de kreative og kulturelle næringene, bidra til å skape kulturelt mangfold og sikre vekst og arbeidsplasser i Europa.

 

SpectACTive!, hvor Kunnskapsverket har vært partner, skal styrke publikums engasjement og deltakelse gjennom 21 nye teater- og danseshow, 54 kreative residenser og 30 workshops. Prosjektet BeSpectACTive ser på nye modeller for produksjon og formidling av scenekunst, hvor publikums rolle som medvirker og deltager er sentral. Stikkordet er den aktive tilskuer. Prosjektet tar sikte på å gi publikum en beslutningsrolle, og gir tilskuerne med individuelt ansvar i et felles, skapende rom. Det er Creative Europe som står bak finansieringen.

 

Les mer og sjekk ut søkemoren her