Som ett av sine siste prosjekter bevilget Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge penger til en bok om kulturelle og kreative næringer. Til høsten samles 10 ledende norske forskere, samt en dansk, til workshop for å oppsummere hva vi vet om disse næringene per dato.

Mellom to permer

Bokprosjektet/artikkelsamlingen med arbeidstittel Lokal, digital og kreativ næring – perspektiver og eksempler på nærings- og samfunnsutvikling i Norge kommer etter et initiativ fra professor Anne-Britt Gran ved BI og leder av BI Centre for Creative Industries og mangeårig leder av Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Bjørn Eirik Olsen. Han er nå forsker /prosjektleder tilknyttet UNIKeNord ved Handelshøgskolen, UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø.

-Utgangspunktet fra min side var at Kulturnæringsstiftelsen ville formidle noen av sine erfaringer sammen med en forskningsbaserte artikler. Anne-Britt mente at det nå var behov for en bok/artikkelsamling som kan brukes i høyere undervisning innenfor kreativ næring. Da ble vi enige om å slå kreftene sammen og være redaktører for en bok som skal vise state of the art innen temaområder som er relevante for kulturelle og kreative næringer. Det er ikke en lærebok, men en fagfelle-evaluert artikkelsamling med artikler som samlet gir et godt overblikk over fagfeltet slik at den kan brukes i undervisning, sier Bjørn Erik Olsen.  

Seks aktive år og 100 millioner

Kulturnæringsstiftelsen, som ble opprettet av SpareBank 1 Nord-Norge høsten 2012 med mål om å bidra til mangfold, skape arbeidsplasser og bygge bærekraftige strukturer innen nordnorsk kulturnæring, hadde sitt siste ordinære driftsår i 2018. I løpet av disse seks årene er det blitt delt ut til sammen 100 millioner kroner til 600 prosjekter i Nord-Norge og på Svalbard. Stiftelsen har også vært en pådriver for etablering av et nordnorsk filmfond – Filmfond Nord, og etablerte også – sammen med Kulturdepartementet og Fritt Ord – Stiftelsen Artica Svalbard. I samarbeid med Talent Norge og viktige stedlige kulturinstitusjoner, er det etablert nærmere ti flerårige talentprogram i Nordland, Troms og Finnmark.

Kavia
Kaviarfabrikken i Henningsvær en av dem som har fått støtte fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Foto: KaviarFactory. 

At det nå er avviklet henger sammen med at SpareBank 1 Nord-Norge har laget et helt nytt system for bruk av sitt samfunnsutbytte kalt «Samfunnsløftet».

De senere årene har det vært en betydelig satsing på disse næringene gjennom etableringer som Talent Norge, Kreativt Norge i Norsk Kulturråd, Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer, ett av fem satsingsområder i Innovasjon Norge og Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv, som leverer sin sluttrapport til sommeren.

-Målgruppen er akademia/studenter, næringsutøvere innen KKN og til dels også politikere/beslutningstakere/næringsutviklere som ønsker å forstå mer av dette spennende og voksende næringssegmentet, sier Bjørn Erik Olsen, som sammen med Gran er redaktør for boka.   

De er nå dialog med flere forlag om utgivelse.

Så langt har følgende forskere takket ja til å bidra:

Terje Gaustad Førsteamanuensis BI
Audun Molde Førstelektor Høyskolen Kristiania
Erling Dokk Holm Professor NMBU
Atle Hauge Professor Høyskolen i Innlandet og leder av Kunnskapsverket – Nasjonalt senter for kulturelle næringer
Anne-Britt Gran  Professor BI og leder av BI Centre for Creative Industries
Irinia Eidsvold Tøyen Førsteamanuensis BI
Ove Daniel Jakobsen Professor Nord Universitet
Trine Bille Professor Copenhagen Business School 
     

Flere andre forskere er også spurt om å bidra. Hvem dette eventuelt blir er ikke klart ennå.

Selve workshopen avholdes i slutten av september i Henningsvær.