I begynnelsen av desember la Kulturrådet frem den sjette rapporten om Kunst i tall. Til sammen omsetter de fire kunstbransjene i Norge for 13,9 milliarder kroner i 2017. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremføring/ visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter. Omsetningen i 2016 var på 13,7 milliarder kroner.

Stort potensiale

Den samlede omsetningen i litteraturbransjen var på 6,2 milliarder. Musikkbransjen omsatte for 4,9 milliarder, den visuelle kunstbransjen 1,8 milliarder og scenekunst omsatte for 1,1 milliarder kroner i 2017.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet, og gjennomføres av Rambøll Management Consulting.

- Jeg synes dette er interessant materiale, og det er to forhold jeg biter meg merke i. Det første er at det er jevnt over vekst på alle felt – noen riktignok mer enn andre. Det andre er at eksporten fortsatt er ganske lav – totalt på rundt 5 prosent. Hvis man velger å se positivt på det, kan man jo si at potensialet for økt eksport er meget høyt, sier leder av Kunnskapsverket, Atle Hauge.

Under fremleggelsen av Kunst i tall presenterte han rapporten Mammons akkompagnement - Næringsrettede virkemidler for scenekunst, skrevet av Marie Rønshaugen og Atle Hauge.

bilde

Strukturforskjeller

I rapporten står det at «Et viktig poeng (....) er de store strukturforskjellene i de fire kunstområdene. Dette gjenspeiles i fordelingen av inntekter i de tre hovedkategoriene. Et viktig skille går mellom kunstområder som har inntekter fra salg av et fysisk objekt, som musikkbransjen, litteratur bransjen og den visuelle kunstbransjen – og scenekunstbransjen, hvor dette ikke er tilfelle. På den andre siden er det lite inntekter i litteraturbransjen for fremføring av litteratur, mens dette utgjør den den store majoriteten av de samlede inntektene i scenekunstbransjen.

Kulturrådet skriver at «Hensikten er å få frem data som kan belyse hva som kjennetegner omsetningen i de ulike kunstområdene og hvordan de ulike delene av disse områdene utvikler seg over tid. Modellen for målingene er utviklet i tett samarbeid med bransjenes organisasjoner og aktører, og baserer seg på bransjenes egne tall».

- Statistikken viser at de samlede inntektene i litteraturbransjen og scenekunstbransjen har holdt seg relativt stabile sammenlignet med 2016, mens inntektene i musikkbransjen fortsetter å øke tilsvarende det vi har sett for tidligere år. Videre viser statistikken hvordan inntektene i den visuelle kunstbransjen er preget av større svingninger enn de øvrige bransjene, fordi salg av verdifulle enkeltverk påvirker de samlede inntektene i stor grad. 2016 ser ut til å være et slikt unntaksår, hvor særlig eksportinntektene av visuell kunst økte særlig mye. De samlede inntektene i 2017 ligner derfor mye på 2014 og 2015, men har sunket sammenlignet med toppåret 2016, sier Hanne Holden Halmrast, prosjektansvarlig i Rambøll i en pressemelding fra Kulturrådet.

Les omtalen og finn rapporten her.