Ny rapport fra Kulturrådet: Rapporten Kunst i tall 2016, som ble presentert i Trondheim hvor Kreativt Norge holder til, viser nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst. -Tallene viser oss at det skjer en stor verdiskaping på de ulike kunstområdene sier direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, i forbindelse med lanseringen.

Grunnlag for å sammenligne

Selve analysearbeidet er utført at Rambøll Management Consulting. Metoden man bruker for å analysere disse ulike bransjene er sammenfallende. Man ser på markedet – altså hvor mye omsetter for. Dette analysearbeidet startet i sin tid med musikk, og metoden som ble utviklet er senere   overført til de andre bransjene.

- Tallene viser oss at det skjer en stor verdiskaping på de ulike kunstområdene. Den totale omsetningen vokser for hvert år. Dette speiler nordmenns kulturinteresse, og ikke minst den sterke kvaliteten på norsk kunst og kultur som vi også ser i søknadsbunkene til våre tilskuddsordninger, uttaler direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen i forbindelse med lanseringen.

Årets rapport viser at omsetningen i disse fire kunstbransjene i Norge til sammen var på 13,7 milliarder kroner i 2016. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter.

atle
Leder av Kunnskapsverket Atle Hauge.

-Både funn og metode er interessante. Det er spennende å se at man på tvers av bransjer finner metoder for å bedre å kunne måle hvordan det går. Dette gjør at man lettere kan sammenligne utviklingstrekk, selv om hver bransje er unik både i indre logikk og ytre påvirkning, som for eksempel teknologi og globalisering, sier leder av Kunnskapsverket, Atle Hauge.  

Han mener det også er på sin plass å reflektere litt rundt begrepet verdiskaping som blir brukt i lansering av rapporten.

-Her foregår det en til dels het debatt om kunst, kultur, næring og forholdet mellom marked og offentlig støtte i disse dager. Spesielt disse bransjene dekket i denne nye rapporten viser at verdi knappest kan reduseres til rene økonomiske størrelser, sier han.

Aftenposten omtaler også rapporten og viser til at det er menn som totalt dominerer markedet for kunst. En annen ting artikkelen viser, er at eksportveksten for visuell kunst sannsynligvis i stor grand kan tilskrives salg av ett verk – Pikene på Broen av Edvard Munch, som ble solgt for 465 millioner kroner på auksjon hos Sothebys i New York for ett år siden.

- Dette viser at markedet ikke er veldig stort, når ett (riktignok et veldig kostbart) verk kan øke de samlede inntektene med nesten 100%. Samtidig viser det også at man bruke statistikk med en viss varsomhet – man må ofte se bak tallene fr å kunne danne seg et helhetlig bilde, sier Atle Hauge. 

Les pressemeldingen og rapporten fra Kulturrådet her