-Det er åpenbart at norske kulturnæringer nå er på offensiven og vil opp og ut. Det har skjedd svært mye den siste tiden i forhold til hvordan disse næringene tenker lansering og salg utenfor Norge, sier Atle Hauge, leder av Kunnskapsverket – Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Han var en av foredragsholderne på den første samlingen til bransjenettverket Norwegian Arts Abroad.

Digitalisering alfa og omega

Det var i fjor høst at de seks kultureksportinstituttene Norwegian Crafts, Danse- og teatersentrum, NORLA, Office of Contemporary Arts, Norsk Filminstitutt og Music Norway gikk sammen om å etablere nettverket. Nylig holdt de sin første samling hvor bransjeaktører og virkemiddelapparatet var invitert, deriblant Kunnskapsverket, som i fjor publiserte rapporten The world tweets Norway: The Norwegian music and fashion industry in global social media. Formålet med rapporten var gjennom BigData å kartlegge hvor i verden det twitres om norsk musikk og mote. Kartleggingen gir et bilde av på hvilken måte nye artister/låter/produkter blir lansert og hvor nye forbrukere kan bli funnet. Les hele rapporten her.

Fakta
Norwegian Arts Abroad består av:
 
Norwegian Crafts Hege Henriksen  Fung.direktør
Danse- og teatersentrum Tove Bratten Direktør
Norla Margit Walsø Direktør
Office of Contemporary Arts Katya Garcia Direktør
Norsk Filminstitutt Stine Helgeland Direktør 
Music Norway     Kathrine Synnes Finnskog Direktør

 

Oppfølging

I kjølvannet av og som en oppfølger til dette prosjektet, ønsker Kunnskapsverket nå å se nærmere på hvordan norske kulturprodukter klarer seg i en knallhard internasjonale bransje.

-For mange i kulturnæringene er hele verdikjeden digitalisert – både produksjon, markedsføring, distribusjon og ikke minst konsum. Dette gjør at hele verden potensielt er et marked. Samtidig betyr det at hele verden også er konkurrenter. Vi behøver mer kunnskap om hvordan det er å jobbe i denne virkeligheten, sier leder av Kunnskapsverket, Atle Hauge, som nå signaliserer at de ønsker å se nærmere på norske kultureksport.

I det arbeidet er det også mulig å dra veksler på Kunnskapsverkets rapport De gode hjelperne - Nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015, som ble sluppet i midten av februar, hvor forskerne blant annet etterlyser en bedre begrunnelse for virkemiddelaktørenes involvering i kulturelle næringer. De påpeker også behovet form en tydeligere grenseoppgang mellom kulturpolitiske og næringsmessige argumenter og hensyn.

Les rapporten her.

Samtidig understreker han at det er store forskjeller mellom de kulturelle næringene. Og sammenlignet med moteaktører fra Sverige og Danmark og musikk fra Sverige ligger norske aktører fortsatt et stykke etter, mens litteraturfeltet har vært veldig ekspansivt de siste årene.

-Vi liker å sammenligne oss med svenskene, men Sverige er en stormakt når det gjelder eksport av kulturelle produkter. Vi bør kanskje se oss om etter noen som spiller i samme divisjon, for eksempel våre andre nordiske naboer. Så kan svenskene være noe å strekke seg etter på sikt, sier han.

Samlet

Bransjenettverket Norwegian Arts Abroad representerer et samlet norsk kunstfelt og norske kulturnæringer med internasjonale ambisjoner. De er samtidig en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat. Som formelle rådgivere for Utenriksdepartementet jobber aktørene i nettverket som brobyggere mellom politisk ledelse, offentlighet, forskningsmiljøer og de norske kulturnæringene. Som forvalter av både kunstfaglige-,nærings- og eksportrettede tilskuddsordninger, tilrettelegger nettverket for profilering og internasjonalisering av norsk kunst i utlandet. Nettverkets hovedoppgave er å drive med faglig utveksling og gjennomføringen av en årlig fagdag som skal samle kunst-Norge til samtaler om norsk kunst og kultur med fokus på internasjonal dialog, eksport og kulturnæring. Fagdagen skal drøfte aktuelle problemstillinger i bransjen og sette søkelys på hvordan man kan skape en bærekraftig kulturnæring med internasjonal gjennomslagskraft.

Norwegian Arts Abroad skal bidra til å:

  • Øke norsk kultureksport og bidra til utviklingen av en bærekraftig norsk kulturnæring.
  • Formidle potensialet i norsk kulturnæring og bidra til at staten og bransjen har relevante og målrettede virkemidler på kunstfeltet.
  • Dele og lære av hverandres erfaringer og kompetanse for å styrke hvert enkelt kunstfelt og øke kunnskapen om og kjennskapen til norske kunstnere og norsk kunst i utlandet.