Fra 3000m² i en nedlagt kjøkkenfabrikk på Øygardshamna på Giske like utenfor Ålesund, drives regionens største samlokalisering av kulturelle næringer med samme navn. Uten stort fokus på offentlig støtte har alle bedriftene vist at de er liv laga.

Sterke koblinger

Beliggende helt nede i sjøkanten med fantastisk utsikt til sjø og natur, med Atlanterhavsbølgene som aldri slutter å rulle innover de hvite sandstrendene og Shetland neste, ligger stedet perfekt til 8 min fra Ålesund lufhavn Vigra og 10 minutter inn til Ålesund sentrum.

Dette er regionens ledende senter for bedrifter innen kreativ industri og kulturnæring med ca. 40 arbeidsplasser innenfor musikk, studio, scene, film, lys, teknologi og event.

Moment
"Navet" i Øygardshamna.  

Momentium, etablert i 2008 av fetterne Ante og Lars Giskeødegård, er selve navnet i denne klyngen. Selskapet har de siste årene vokst kraftig, og er i dag en betydelig aktør innen kulturnæringen i Norge. Momentium er mest kjent for sine tre festivaler; Ålesund Live, Sommerfesten på Giske og Jugendfest i Ålesund.

Kodebyraaet består av 8 teknologer som jobber digitalt for noen av landets mest spennende selskaper og kreative byråer.

Tikkio, etablert i 2011, er den lille, men spennende utfordreren til storebror innenfor billettsalg på nett Billettservice. Tikkio tilbyr et komplett økosystem for enkel, kostnadseffektiv og trygg håndtering av markedsføringføring, salg og skanning av billett- og varesalg til store og små arrangementer.

All Heart jobber med sosial markedsføring, både digitalt og ute blant folk. Selskapet tilbyr tjenester og rådgivning innen sosiale medier, innsikt og analyse og konseptutvikling, med mål om å lage merkevareaktiviteter som engasjerer på sosiale arenaer.

Fuglefjellet produserer film og skreddersydde applikasjoner er med 12 medarbeidere innenfor tv, film, reklame og kommunikasjon.

Lyd & Lyspartner Live leverer tekniske tjenester til festivaler samt utleie og salg av utstyr,  prosjektledelse og gjennomføring av eventjobber for næringslivskunder.

Stokkan Lys har over 50 års erfaring og leverer kreative lystekniske løsninger med funksjon, design, estetikk og miljø som hovedmål. Virksomheten dekker profesjonsmarkedet for innendørs og utendørs belysning.

Ocean Sound Recordings, etablert i 2006, er et av Europas fremste lydstudioer med egen bygning ved siden av fabrikken helt i vannkanten. I 2014 åpnet Ocean Sound Studio B, spesialberegnet for miksing.

Til Kunnskapsverkets presentasjon hadde rådgiver Carina Stokke, rådgiver i kulturavdelinga – stab i Møre og Romsdal fylkeskommune trommet sammen godt over 20 personer fra regionen. Atle Hauge holdt en presentasjon på rundt 20 minutter.

Skilt
Skilt viser vei.

Sterke koblinger

I et fylke og en region som er kjent for «gjere det sjølv» og stole på egne krefter, ligger ønsket om å tjene egne penger langt fremme.

At flere at deltakerne lurte på hva som skal til for at «næringen skal slippe morsmelken», var følgelig ikke så rart. Mange av var også opptatt av koblingen kultur - mat – reiseliv, som de mener løfter fylket totalt sett. Utviklingen av et bedre og mer systematisk samarbeid mellom kultur og reiselivaktører er nå noe som regjeringen har løftet frem, og juni i fjor nedsatte Kultur og Næringsdepartementet et utvalg som skal se på koblingen kultur og turisme. Rådet skal foreslå konkrete tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Det er behov for økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter, og synliggjøring av kulturtilbudet som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet er også bedt om å levere innspill til utarbeidelse av regjeringens planlagte strategi for kultur og reiseliv.

For flere år siden satte Kunnskapsverket i gang prosjektet Opplev KulturNorge, et samarbeid mellom Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler, som skal finne konkrete løsninger på hvordan samarbeid og samspill mellom kulturelle næringer og reiselivet kan forløses. Følgende «konkrete» tiltak har vært undersøkt:

•             Utrede muligheten for å etablere en nettbasert nasjonal kulturkalender som kan koordinere reiselivs- og kulturprodukter

•             Utarbeide en strategi for kultur og reiseliv med vekt på kulturturisme

•             Opprette et samarbeidsråd for kultur og reiseliv – for å «dele erfaringer»

Les mer om prosjektet og last ned rapportene her.  

Entreprenørskap

Med et sterkt politisk fokus på nyskaping, gründere og entreprenører uansett næring, er det åpenbart at flere aktører i felten savner kunnskap om nettopp dette. Rett og slett en praktisk tilnærming til hvordan man skaper sin egen bedrift, hvordan man går fra A til Å.

-Dette er noe utdanningssiden bør tenke på. Det er mange som kommer rett fra skolebenken, også innenfor kunstneriske fag, uten noen som helst kunnskap om faget entreprenørskap. Skal vi ha en kvalifisert satsing på disse næringene, må dette komme mer i fokus, sa en aktør.

Interiør
Poetisk arbeidsplass i havgapet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå koblet programmet Bygg bedrift, som kjøres av Innovasjon Norge, med met entorprogram, Dette er et eget tilbud frå hoppid.no.

Dette er tiltak som er kjent og som får applaus, men flere av deltakerne etterlyste et overordnet grep. At de nasjonale kunsthøyskolene ikke lenger har noe særlig fokus på dette, selv om de fleste kunstnere går rett ut i frilanstilværelse, mener mange taler sitt eget språk. Fylkeskommunen har også et samarbeid med NTNU om entreprenørskap.  

I foredraget kom Atle også inn på i hvilken grad kultur skaper attraktive steder, noe mange politikere på mange nivåer har vært opptatt av i flere år. I rapporten Kultur og attraktivitet. Sammenheng mellom kulturtilbud, bostedsattraktivitet, utdanningsnivå og boligpriser i norske kommuner skrevet av Telemarkforsking på oppdrag av Kunnskapsverket, er konklusjonen at kulturkommuner vinner de høyutdannede i befolkning og næringsliv, men kulturkommuner har ikke mer innflytting eller sterkere vekst i næringslivet enn andre.

Les rapporten her

Les kronikken Kultur påvirker valg av bosted i Nationen av Atle Hauge og Knut Vareide her 

Dette var det flere i salen som kunne skrive under på og sa at før var Ålesund «et dødt landskap», hvor det «ikkje skjedde nåkke». Men med satsing på kultur, blant annet gjennom flere festivaler som de Momentium driver, har Ålesund blitt er langt mer attraktiv by. Flere påpekte at dette har satt i gang en positiv spiral, som for flere er èn av grunnene til at de har flyttet hjem igjen. Suksessen med festivaler som Ålesund Live, Sommerfesten på Giske og Jugendfest har også gjort at næringslivet ser hva som skjer. Da den internasjonale hjørnesteinsbedriften, skipsverftet Ulstein i Ulsteinvik 1,5 time med kjøring fra Ålesund skulle feire sitt 100-års jubileum, var de inspirert av den driven man har fått til med blant annet disse festivalene.  

 

sand
Naturen som kunstverk.

I sitt foredrag sa Ante Giskeødegård at det nå er en tendens til at næringslivet vil koble seg sterkere opp mot kultur.

-Her er det mange ting som spiller inn. Næringslivet er også blitt mer profesjonelle bestillere og vet hva de vil ha. Det at vi har lykkes med å treffe ungdom gjennom en bevisst og profesjonell bruk av sosiale medier er noe som appellerer til dem. Å få på plass noen «kulturelle fyrtårn» tror jeg også har vært avgjørende. Jeg opplever faktisk nå at det tradisjonelle næringslivet er utrolig lite tradisjonelt, sa han.  

Etablert industri er også blitt mye flinkere til å koble seg opp mot nye talenter. Vekstpotensialet for gründere mener de er å bygge gode team.

Kunnskapverket vil i en senere artikkel se nærmere på fylkeskommunens satsingen på kulturelle og kreative næringer.