I forbindelse med at Music Norway skal levere innspill til den kommende kulturmeldingen, har Kunnskapsverket satt sammen en oversikt over relevant forskning.

Fem rapporter

- Vi har gjort en god del på musikk. Dels skyldes dette interesse («alle» synes det er morsomt med musikk), og dels faglig. Det ser ut til at nyskapninger som skjer i musikken har en tendens til å spre seg, sier leder av Kunnskapsverket, professor Atle Hauge.

Atle fremhever særlig våre to siste rapporter, The music industry in the dawn of the 21st century (Kunnskapsverket 05-2017) av stipendiat Ricardo R. Álvarez Vázquez ved Universitetet i Barcelona og og (Virke)Apparatet bak musikken – rekkevidde og presisjon (Kunnskapsverket 02-2017) av Anders Rykkja i Kunnskapsverket. Han mener begge er "på ballen" i forhold til hva som rører seg i feltet for tiden. 

- Ricardo's rapport er en grundig gjennomgang av både "gamle" og ikke minst "nye" verdikjeder. Ikke overraskende er strukturen i dag mye mer komplisert med mange flere aktører enn for bare får år siden. Ricardo kom til slutt frem 80 "stakeholders, sier han.

Ricardo
Ricardo R. Álvarez Vázquez.

I rapporten til Anders er ett av de viktigste funnene at musikkbransjen vil bli behandlet som en «skikkelig» økonomisk bransje, hvor næringspolitisk begrunnede tiltak for virksomheter innen musikkindustrien er rettet mot oppstarthjelp, nyetablering og kompetansehevende tiltak. Små etablerte og eksportklare selskaper i norsk musikkindustri etterspør andre virkemidler og tiltak, som tilgang til låneordninger og risikokapital. Atle trekker også frem noen eldre rapporter som våre to rapporter om festivalstatistikk og det såkalte twitterprosjektet, som ble ledet professor Dominic Power. 

Du finner rapportene her:

1) The music industry in the dawn of the 21st century

Omtale/blog

Rapporten:  

2) (Virke)Apparatet bak musikken – rekkevidde og presisjon

Omtale av rapporten:

Rapporten: 

3) Festivalstatistikk

Festivalstatistikk 2014:

Festivalstatistikk 2015:

4) Norway Tweets

Rapporten