Som sikkert mange vet har Kunnskapsverket – nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer – vært finansiert via Kulturdepartementet, med en årlig bevilgning over statsbudsjettet de siste fem årene. Det er ikke til å stikke under en stol at vi gjerne ville fortsette, men nå er det slutt. Vi klarte ikke å komme med for 2019. Vi fikk våre fem år. Men det betyr ikke at vi har tenkt å legge inn årene riktig ennå.  

... mye godt i vente

Kjære alle venner av Kunnskapsverket,

I oppdraget Kunnskapsverket vant het det at formålet med senteret skulle være «å utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag som skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge både gjennom egen forskning og gjennom å samle inn, bearbeide og analysere norsk og internasjonal erfarings- og forskningsbasert kunnskap». I tillegg skulle vi formidle relevant kunnskap tilpasset senterets ulike målgrupper, dvs. kunstnere, kulturnæringer, virkemiddelaktører og politikkutformere.

To tredjedeler av ressursene våre har gått til forsknings og kunnskapsarbeid, og en tredjedel til formidling og administrasjon (adm. mellom 12 – 15 % av årlige driftskostnader).

Dette formålet mener vi selv vi har levd opp til. En foreløpig oversikt (fintelling gjenstår) viser noe av det vi har fått til i løpet av denne perioden:

Antall egne rapporter

22 + 8 som kommer

Bøker

6 – to monografier, fire med redaktøransvar

Fagfellevurderte arbeider (artikler og kapitler)

Ca. 12

Egne eventer

Ca. 16

Kronikker/innlegg i eksterne medier

Ca. 20

Opptreden på eksterne eventer/konferanser

Mellom 30 – 40

Antall nyhetsbrev

59

Antall egenproduserte nyhetssaker

Ca. 260

Poster på Facebook (2018)

303

Rekkevidde FB (snitt)

125.277

Unike besøkere FB (2018)

22560

Totalt antall visninger FB (2018)

55787

Antall likes FB 2018)

6641

 

rppoter
Et utvalg rapporter. Alt finnes gratis på vår nettside kunnskapsverket.org. 

I tillegg har forskerne i teamet vært veiledere for fem relevante doktorgrader, omtrent det dobbelte av mastergrader, og bortimot 20 bacheloroppgaver. Og ikke minste; et titalls rapporter og notater ferdigstilles i disse dager. Fremover vil det derfor jevnlig komme resultater fra forskningen vår, omtalt, spredd og formidlet i vårt nyhetsbrev og på vår nettside slik du er blitt vant til - alt gratis tilgjengelig på vår utmerkede hjemmeside!    

Derfor er vi ikke helt klare for å legge inn årene ennå – så følg med på nyhetsbrev, hjemmesider og sosiale medier framover.

Det kommer til å bli forandringer, men det kommer til å bli spennende!

Takk for følget så langt. Det har vært en glede.

God jul og ønsker om et aldeles strålende 2019!  

 

Atle