Kulturrådet og Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer, inngår nå et formelt samarbeid.

Bedre sammen

Det er gjennom sin satsing på kulturell og kreativ næring at Kulturrådet overtar det formelle ansvaret for koordinering og oppfølging av Kunnskapsverket. Frem til nå har ansvaret for dette ligget hos Kulturdepartementet.

- Dette er en god og naturlig løsning for oss, sier leder av Kunnskapsverket, Atle Hauge, som til daglig er professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet. - Vi i Kunnskapsverket er veldig glade for det vi ser på som en tydelig satsing på kulturelle og kreative næringer, og vil veldig gjerne være med på å øke treffsikkerheten til Kulturrådets satsing på kulturell og kreativ næring, sier Hauge.

Les Atles kronikk Med lek og moro inn i en vidunderlig ny verden her 

Atle
Leder av Kunnskapsverket, professor Atle Hauge. 

Det var 18. august i år at kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet regjeringens satsing, Kreativt Norge, i Trondheim. Nærheten til et teknologimiljø i verdensklasse ved NTNU kombinert med en lang og omfattende innovasjonskultur knyttet opp til akademia, gjorde at Trondheim ble valgt i konkurranse med fem andre norske storbyer. Kontoret ledes av Bodil Børset som har med seg seniorrådgiverne Solvor Amdal og Ingrid Aukrust Rones.

-Vi ser frem til å sette oss ned sammen med Kunnskapsverket og i fellesskap finne ut hvor det trengs mer forskning og kunnskap, sier Bodil Børset.

Bodil
Bodil Børset, seksjonsleder, seksjon for kreativ næring, Kulturrådet.

Kunnskapsverkets største forskningsprosjekt har vært Virkemidler for kulturelle næringene – rekkevidde og presisjon, hvor det har vært bransjespesifikke tilnærminger, nå sist med Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen, som er tredje delrapport i dette omfattende prosjektet, som har pågått siden våren 2015. Tidligere rapporter er De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer (Kunnskapsverket 2015) og (Virke)apparatet bak musikken (Kunnskapsverket 2017).

- Vi mener vi har bygget opp en betydelig kunnskapsportefølje på dette feltet og har stor tro på at vi vil være en solid kunnskapspartner for Kulturrådet og dets nyetablerte kontor i Trondheim, sier Atle Hauge.

Det formelle samarbeidet mellom Kulturrådet og Kunnskapsverket blir operativt fra 1.januar 2018.

Fakta: Kreativt Norge 

 • Kulturrådets kontor Kreativt Norge ble formelt opprettet i Trondheim 18. august i år
 • Den nye satsningen har totalt 17,5 millioner til rådighet, hvor 10,1 mill. går til en søkbar ordning for regional bransjeutvikling med lik fordeling til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
 • 7,4 mill. kroner skal gå til tiltak som skal bidra til økt distribusjon, formidling, markeds-føring, markedsutvikling og forretningsutvikling
 • Begge ordningene forvaltes av kontoret i Trondheim
 • Målgruppen for Kulturrådets satsing på kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse
 • Formålet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning for å bedre kunstnerøkonomien slik at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet

Fakta: Kunnskapsverket - nasjonalt senter for kulturelle næringer

 • Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer skal bidra til utvikling av et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kulturelle næringer i Norge, både gjennom forskning og formidling. Oppdraget løper ut 2018
 • Senteret er virtuelt og består av et samarbeidsteam av norske og internasjonale forskere innenfor kulturelle og kreative næringer forankret i Høyskolen i Innlandet. Høyskolen bygger nå opp en betydelig kompetanse innenfor kulturelle og kreative næringer
 • Senteret har til nå publisert nærmere 20 rapporter. Blant prosjektene er festivalstatistikk, Opplev KulturNorge med fokus på kulturturisme, kartlegging av crowdfunding i Norden, internasjonal twitterkartlegging av norsk musikk og mote, kartlegging av kulturelle samlokaliseringer og kartlegging av nasjonale virkemidler for kulturelle næringer
 • Alle prosjektene med omtale ligger gratis nedlastbare på ww.kunnskapsverket.org.
 • En viktig del av Kunnskapsverkets arbeid er kunnskapsformidling via egen nettside og på sosiale medier. Senteret utgir et nyhetsbrev annenhver uke med nyheter fra hele feltet uansett avsender. Til sammen inneholder arkivet nærmere 150 egenproduserte saker
 • Et viktig oppdrag er å vedlikeholde og oppdatere en egen litteratur/kunnskapsbase om kulturelle og kreative næringer, som nå inneholder godt over 5oo akademiske referanser 
 • Kunnskapsverket har så langt vært avsender av nærmere 15 kronikker og arrangert 10 egne arrangementer rundt i hele Norge. Inkludert her var en egen dialogturne i Norge i 2015