Det viser fersk statistikk fra U.S. Bureau of Economic Analysis, et statistikk-kontor underlagt det amerikanske industri og handelsdepartementet.

Masters of the Universe

Det er professor Richard Florida som kommenterer tallene i sin faste blogg på CityLab. Tallene er fra 2016.

-Kunsten er ikke bare en form for hyggelig adspredelse eller en intellektuell nytelse eller åndelig berikelse - men, som rapporten viser, et viktig bidrag i dagens økonomi, skriver han i sin blogg på CityLab.

 

Tallene er basert på statistikk fra 35 kunst og kulturområder inklusive TV og radio (kringkasting), filmer, forlag/bøker, scenekunst med videre.

 

Det interessante er at de har tatt med en egen kategori de kaller for arts-related retail, det vil si inntekter fra kunstrelatert produkter som for eksempel merchandising, bøker, krus etc. Samtidig sier det noe om hvor stort dette markedet – særlig innenfor film – er.

Onkel Walt
Slik tenkte onkel Walt inntektsstrømmen fra produktene sine.  

Fokus på hele inntektssiden ved en filmproduksjon, blant annet ved å dyrke og utvikle universtankegangen, var utgangspunktet for rapporten Når film blir mer enn bare film (Kunnskapsverket 2016). Her kom det blant annet frem at salget av Star Wars-produkter (i 2012) utgjorde var omtrent fire ganger så mye som selve billettinntektene. 

 

Les rapporten Når film blir mer enn bare film her

 

Big in America

2012 kjøpte Disney opp Lucas Film, og fikk med det rettighetene til hele Star Wars universet, som i tillegg til filmene inkluderte alle Star Wars-produktene, som figurer, plastlyssverd, sengetøy og matbokser. Prisen for selskapet var 4 milliarder dollar (nesten 37 milliarder med dagens kronekurs), omtrent det samme som filmene hadde spilt inn til da.

 

-Det blir ofte sagt at kunst og kultur nære sjelen, men den nærer også den amerikanske økonomien direkte: Kunst og kultur bidro i 2016 med mer enn 800 milliarder dollar, noe som utgjør mer enn 4 prosent av BNP, skriver Richard Florida.

 

Videre fremkommer det at:

 

  • Bidraget fra sektoren er større enn BNP til både Sveits og Sverige
  • I en tre-års periode fra 2014 og til og med 2016 var den årlige veksten i disse næringene på 4.2 prosent, sammenlignet med 2.2 prosent for resten av økonomien
  • Eksporten er betydelig: I 2016 gav den et bidrag på 25 milliarder dollar med film, TV og videospill som de største bidragsyterne
  • Sektoren sysselsetter rundt 5 millioner arbeidstakere
  • Mellom 2016 og 2019 ble det produsert mer enn 200,000 nye jobber
  • Næringen er geografisk konsentrert til New York, California (inklusive de større områdene) samt Nashville
  • Veksten er størst i områder/stater/byer som Washington, Georgia, Utah og Nevada

 

Les saken og hele rapporten her