Rapport «Cultural Heritage Counts for Europe» viser at Europas kulturarv har en betydelig effekt på blant annet sysselsetting, identitet, attraksjonsutvikling, kreativitet og innovasjon og sosial utjevning. I Europa er rundt 300.000 ansatt i sektoren. Jobbmultiplikatoren er 26.7, mot 6. 3 i bilindustrien.

Strategisk ressurs

-Kulturrav er en strategisk ressurs for en bærekraftig Europa. Det er på tide å utvikle en virkelig integrert tilnærming til kulturarv, maksimere effekten av kulturarv på den lokale økonomien og samfunnet, sa Tibor Navracsics, EU-kommissær for utdanning, kultur, ungdom og idrett da han talte på lanseringen av CHCFE sluttrapport under utdelingen av EuropaNostra prisen i Oslo i juni 2015. Europa Nostra er Den europeiske kulturarvforeningen, støttet av EU, som også har vært partnerne i dette prosjektet.

Borgund Stavkirke.
Borgund Stavkirke. Foto: Wikipedia. 

Last ned og les hele rapporten her.

Formålet har vært å samle inn og analysere eksisterende og tilgjengelige forskning og case-studier om økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige virkninger av kulturarven.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge opp om EUs målsettinger om å utnytte til fulle det potensialet for blant annet økonomisk vekst som Europas kulturelle og kreative næringer utgjør.

Norge finansierer per i dag kulturprogrammer og -prosjekter i 14 land for i overkant av 200 millioner euro. I tråd med målsettingen for EØS-midlene gjennomføres en rekke prosjekter i samarbeid med norske partnere.

10 funn: 

1.Kulturarv er en betydelig bidragsyter til verdiskapningen i europeiske byer, landsbyer og regioner.

To eksempler på dette er Zsolnay Kultursenter i Pécs i Ungarn, det største brunkullanlegget i Europa og bilindustriclusteret i nærheten av Modena i Italia, som huser mange av de største italienske bilprodusentene. Et annet er det kreative kvarteret i Sheffield i England.

2.Kulturarv skaper en unik kulturell identitet.
Det skaper grunnlag for effektive markedsstrategier med tanke på utvikling av kulturturisme og investeringer. Studier viser også at omgjorte bygninger, som en fabrikkhall, havnelager, fremstår som mer attraktive lokaler for innovative bedrifter

3.Kulturarv produserer mange jobber.
I Europa er rundt 300.000 ansatt i sektoren. Jobbmultiplikatoren er 26.7, mot 6. 3 i bilindustrien. For hver investerte million (dollar) i et byggeprosjekt har verdensbanken beregnet at jobbskapingseffekten er 31,3 jobber.

4.Kulturarv er en viktig kilde til kreativitet og innovasjon.
Nye ideer, for eksempel innenfor digitalisering.

5.Kulturarv har tradisjon for å god gevinst på investert kapital.
For eksempel gir Borgund stavkirke i Norge, en avkasting på 628 % i forhold til de årlige vedlikeholdsutgiftene på ca. 2. millioner NOK. Som hovedattraksjon i området regner man med at de generer 11. millioner i inntektsskatt per år

6.Kulturarv er en katalysator for bærekraftig regenering av et gammel område.

7.Kulturarv er en del av klimaløsningen.
Gjennom beskyttelse, restaurering og gjenbruk.

8.Kulturarv bidrar til økt livskvalitet og attraksjon.
For medlemmer av Den kreative klassen er den estetiske kvaliteten på omgivelsene avgjørende for valgt av arbeidssted

9.Kulturarv bidrar til livslang læring.
Inklusive bedre historieforståelse, stolthet og tilhørighet.

10.Kulturarv bidrar til å bygge sosial kapital.
Øker integrering, deltakelse og demokratisering.