I forbindelse med fremleggelsen av rapporten Mellom tech og kultur. Kulturinkubatoren og dens plass i utviklingen av kreative og kulturelle næringer i Stavanger-regionen, hadde de tre forskerne bak rapporten, Torhild Andersen, forsker ved Østlandsforsking og daglig leder av Fabrikken på Lillehammer, Karin Ibenholt, forsker og utreder, Samfunnsøkonomisk analyse og leder av Kunnskapsverket, professor Atle Hauge, en kronikk i Stavanger Aftenblad.  

Mye kunnskap - lær av flere

Rapporten er gjort på oppdrag av Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. I kronikken skriver de blant annet at «De mest «fremoverlente» kulturinkubator-miljøene er svært ofte koblet opp mot tech-miljøer og bedrifter. I de som fikk støtte i den første tildelingsrunden for næringsutvikling fra Kreativt Norge, var da også tech-koblingen helt tydelig. Internasjonalt har dette skapt helt nye kulturprodukter».

 

Les hele kronikken i Stavanger Aftenblad her

 

Les også omtalen av seminaret.