Kronikken tar utgangspunkt i den ferske rapporten Der ingen skulle tru...- Regionaløkonomisk geografi av kreative og kulturelle næringer lokalisert utenfor Oslo, bestilt av Kunnskapsverket. 

Et mer nyansert bilde

Hovedhensikten med rapporten har vært å kartlegge hvordan de kreative og kulturelle næringene har utviklet seg i ulike økonomiske regioner i løpet av de siste årene og hvilken betydning de har regionalt.

I rapporten har de sett på forekomsten av klynger ved hjelp av indikatorene sysselsetting og verdiskaping for både å illustrere den geografiske konsentrasjonen av kreative og kulturelle næringer i Norge og etter bransjespesialisering.  Et mer nyansert

-Den største innsikten i næringenes lokale betydning har vi fått ved å relatere verdiskapingen til befolkningsmengden, og måle verdiskapingen pr. innbygger. Da fram­kommer et mer nyansert bilde, der mellomstore byer og bygdebyer får en mer framtredende plass «på lista». Mens Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes har den største verdiskapingen totalt utenfor Oslo, er det Lillehammer, Bergen og Rjukan som har den største verdiskapingen pr. innbygger. Der har altså næringene en større plass i den lokale økonomien, sier Birgitta.

Les omtalen og hele rapporten her

Les kronikken i Kommunal rapport her