Nyskapingen Kreativt Norge skal ligge i Trondheim. Det offentliggjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland på en pressekonferanse i dag.  

Kunst, kultur og teknologi

Det har vært knyttet stor spenning til hvilke av de syv byene i storbynettverket som ville få dette prestisjeoppdraget. Kulturministeren begrunnet valget slik.

- I Trondheim er det et sterkt miljø tilknyttet NTNU og ny teknologi. Ved å legge Kreativt Norge til  Trondheim sikrer vi at de ulike fagmiljøene raskt bidrar sammen til å etablere et vitalt kontor for kulturell og kreativ næring, sier kulturministeren i en pressemelding.

KreativtNorge
Fra lanseringen av Trondheim som vertsby for Kreativt Norge. Her er kulturminister Linda Hofstad Helleland omkranset av blant annet Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge og Kristin Danielsen fra Norsk Kulturråd. 

Det er Norsk Kulturråd som har utredet og som nå får i oppdrag om drifte kontoret. I pressemeldingen skriver departement at denne satsingen går langs flere spor, men hvor kunnskapen om og muligheten til å bygge teknologiske plattformer og løsninger for øker inntektsmulighetene har vært avgjørende.

- Vi ønsker å styrke kunstnernes muligheter til å øke inntektene, legge til rette for mindre virksomheter og støtteapparatet rundt kunstnere. Med kulturlivet og kreative næringer på laget skal Kreativt Norge utvikle nye forretningsmodeller for framtida, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, understreker NTNU sterke tverrfaglighet, med en rekke kunstutdanninger, samtidig som de har lange tradisjoner for å utvikle entreprenørskap.  

Bra samarbeid

I forbindelse med Kunnskapsverkets dialogturne Norge rundt i 2015 var Trondheim en av de byene vi besøkte og samlet godt over 30 aktører fra både næringen og akademia i Sosiologisk Poliklinikk midt i Trondheim sentrum. Flere understreket at nøkkelordene er samarbeid og "co-working", og for knapt ett år siden "co-working"stedet Work-Work i Munkegata. På 1338 kvm. er dette et regionalt fyrtårn og felles møtepunkt for alle spillutviklere i regionen med fokus på næringsbegrepet.

"I førersetet er unge mennesker som realiserer sine egne ideer og gjør Trondheim til en dynamisk og levende by ", skrev daglig leder Gøril Forbord i Technoport i en kronikk Adresseavisen.

Les rapporten fra Trondheim her:

Leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet, Atle Hauge, kommenterer valget av Trondheim slik.

- Det er spennende at man vektlegger nærheten til teknologi og innovative miljøer i valget. Vi ser at nyskapninger i kulturelle og kreative næringene stadig oftere finner veien til den mer tradisjonelle delen av økonomien – både teknologiske løsninger og hvordan man organiserer virksomheten. Vi kjenner også miljøet i Trøndelag godt – både næringsaktører og virkemiddelapparatet, blant annet gjennom rapporten Easer Said Than Done (link rapporten). Der så vi på virkemiddelapparatet for film og musikk i Trøndelag, sier han.

Les rapporten Easer Said Than Done her:  

Les Atle Hauges kronikk i Adresseavisen her:  

Hvordan kartlegge verdiskaping?

Kunnskapsverket arbeider nå med en rekke prosjekter som undersøker og kartlegger verdikjedene innenfor kreative og kulturelle næringer. I prosjektet Dynamisk kartlegging skal vi kartlegge, og måle, i hvilken grad kulturelle/kreative yrker innvirker på andre næringer. Denne kartleggingen er nå godt i gang og gjøres i samarbeid med vår søsterorganisasjon NESTA Storbritannia som har gjort dette med suksess i britisk næringsliv i flere år. NESTA står for National Endowment for Science Technology and the Arts.

Les om prosjektet her:

Det var i forbindelse med lanseringen av Kreativt Norge i november i fjor at kulturministeren inviterte til storbyaudition med Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Oslo.  Statsråden sier at de ambisjonene og det engasjementet byene har vist i forhold til utvikling av kulturelle og kreative næringer vil være vesentlig for Kreativt Norge å spille videre på.

Les om prosjektet Virkemidler for kulturelle næringer – rekkevidde og presisjon her:

Les rapporten De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015 her: