Den ferske rapporten Creativity vs. Robots. The creative economy and the future of employment fra den engelske tenketanken Nesta viser at kreative yrker vil være mye mer motstandsdyktig mot automatisering enn de fleste andre jobber. Jo mer yrket/oppgavene krever fortolkning, desto mindre vil de være utsatt for automatisering.
Fakta
Fakta Nesta
  • Nesta er forkortelsen for National Endowment for Science Technology and the Arts.
  • Startet i 1997 for å fremme kreativitet, talent og innovasjon på tvers av et bredt spekter områder og interesser.
  • Nesta er en blanding av Innovasjon Norge, Kunnskapsverket, DOGA og Kulturrådet.

24 prosent

Økonomier som Storbritannia og USA hvor kreative yrker utgjør en stor andel av arbeidsstokken, kan være bedre rustet til å motstå økende arbeidsledighet som en følge av mer automatisering. I følge rapporten er 86 prosent av arbeidstakerne som arbeider innenfor yrker med høy grad av kreativitet lav eller ingen risiko for automatisering. I Storbritannia er det tilsvarende antallet 87 prosent. De kreative yrkene i denne undersøkelsen inkluderer kunstnere, arkitekter, webdesignere, IT-spesialister og PR-folk. I Storbritannia utgjør andelen som arbeider innenfor kreative yrker rundt 24 prosent av arbeidsstyrken, mens den er 21 prosent i USA.

Kreativitet vs roboter

De tre forfatterne Hasan Bakhshi (direktør for Creative Economy, Nesta), Carl Benedikt Frey ( visedirektør i Nesta og Fellow Oxford University) og Michael Osborne (visedirektør i Nesta og første- amanuensis i teknologi og ingeniørfag ved Oxford University), skriver at jo mer yrket/oppgavene krever fortolkning, desto mindre vil de være utsatt for automatisering.

Funnene gjenspeiler det faktum at maskiner og roboter foreløpig egner seg best når et problem/oppgave er godt spesifisert på forhånd. De skriver også at mer automatisering av arbeidsoppgaver vil kreve mer tilgang på folk med kreative/kulturelle kunnskaper.

Det er organisasjonen The Creative Industries som ligger tettest opp til det oppdraget Kunnskapsverket har fått. De samarbeider med britiske myndigheter og industri for å formidle de gode historiene om kreative/kulturelle prosjekter skapt i Storbritannia. Nettstedet samler statistikk, case-studier, relevante nyheter og kommentarer, spådommer og viktige kontaktopplysninger fra disse næringene.

Les hele rapporten her