Hvordan er samspillet mellom de kulturelle næringene og resten av økonomien? Hva, hvor og hvordan virker de kulturelle næringene sammen med resten av kunnskapsøkonomien? Nå kan du komme med innspill!

Det kulturelle samspillet

Det er utvilsomt et meget spennende og relevant spørsmål, som Kunnskapsverket nå kartlegger gjennom en såkalt Dynamic Mapping, dynamisk kartlegging, en metodikk utviklet av vår britiske søsterorganisasjon NESTA, National Endowment for Science Technology and the Arts.

I denne analysen, som ble påbegynt før sommeren i fjor, går vi ikke nærmere inn på hvilke jobber som er kreative, og hvilke som ikke er det, men fokuserer på det som tradisjonelt faller inn under kulturelle og kreative næringer. Vi gjør denne avgrensingen på bakgrunn av vårt mandat – Kunnskapsverket er et nasjonalt senter for kulturelle næringer.

veldig
Hello, is there anybody out there? 

Flere av prosjektene vi forsker på i Kunnskapsverket ser på samspillet mellom de kulturelle næringene og resten av økonomien. Hvordan kompetansen flyter mellom ulike næringer er derfor et godt utgangspunkt for denne analysen. I vår dynamiske kartlegging støtter vi oss derfor på NESTA, som er partnere i dette prosjektet, og bruker den metodologien de har utviklet. Les en av rapportene deres her: http://www.nesta.org.uk/publications/dynamic-mapping-uks-creative-industries

I korte trekk går metoden ut på å bruke statistikk på yrker, for å finne ut hvor de kreative er sysselsatt. Metoden har gitt en god innsikt utover en ren kartlegging av de kreative næringene. Men for at dette skal bli så nøyaktig som mulig, må statistikken renses. Den første delen av analysen er unnagjort, og nå ber vi om innspill på hvilke yrker vi bør ha med.

Basert på det arbeidet som er gjort så langt har forskerne Mark Spilsbury og Dominic Power utarbeidet rapporten Putting people at the centre: Dynamic mapping of Norway’s cultural and creative economy methodology discussion paper December 2016. Nå ønsker vi oss innspill for å avstemme om vi har truffet i våre valg av yrker og kategorier. Har du tilbakemeldinger setter vi derfor stor pris på det.

Du finner dokumentet her:

Mvh,

Atle Hauge

Leder av Kunnskapsverket

Professor i serviceinnovasjon

Høyskolen i Innlandet