Etter fem givende og spennende år går vi nå inn for landing. Derfor er dette det siste du hører fra Kunnskapsverket – og meg som leder av dette verket. Men alle som på ulike måter har vært involvert i Kunnskapsverket, vil fortsette å jobbe i og for feltet. Vi kommer sikkert til å treffes, men da med andre hatter og i andre roller. Ansvaret for og eierskapet til innholdet på vår nettside blir nå overtatt av Norsk Kulturråd.

Vi håper det var bra for deg også!

Det første som slo meg da vi startet i 2014 var hvor mange flinke og kreative mennesker som trekkes mot denne næringen. Det samme gjelder fortsatt – det er ikke tvil om at den beste ressursen man har i den kulturelle og kreative næringen er, for å si det på forskerspråk - humankapitalen. Samtidig er det helt åpenbart at de politiske innsatsfaktorene har endret seg med årene, hvor også flere samfunnsaktører har tatt eierskap til feltet.

Det blir sjelden bra forskning om man ikke har tilgang til kompetente og relevante kilder. Som leder av Kunnskapsverket vil jeg derfor takke alle dere som har stilt opp til intervjuer og delt kunnskap og erfaringer. Uten dere hadde vi ikke kunnet gjøre jobben vår. Også en takk til alle dere som har lest nyhetsbrevet og fulgt oss på sosiale medier.

Kunnskapsverket

Visjonen om en møteplass

Gjennom disse fem årene har vår ambisjon vært å plassere oss der virkemiddelapparatet, praksisfeltet og forskningen møtes. Vi har i ordets beste forstand forsøkt å være en møteplass, ikke bare for forskere og akademikere, men alle som på en eller annen måte har et forhold til feltet kulturelle og kreative næringer. Med 29 rapporter, 16 eventer, 24 kronikker, ca. 150 opptredener på eksterne eventer/konferanser, 76 nyhetsbrev, 373 nyheter, 611 poster på Facebook, 47356 unike besøkere og 128807 antall visninger tror og håper jeg at vi har besvart oppgaven vi fikk av Kulturdepartementet i 2014.

Siden 2014 har feltet som sådan på nesten alle områder utviklet seg enormt. Mange av de grepene som er gjort de senere årene - som opprettelsen av Seksjon for Kreativ Næring i Trondheim, nedsettelsen av flere arbeidsutvalg, fokus på og fremsnakking av kulturturisme som et eget satsingsområde - tror vi samlet sett har hatt en positiv effekt på hele feltet.

Derfor er vi overbevist om at disse næringene har en lys fremtid i Norge – ikke minst fordi veldig mange dyktige personer trekkes mot dem.      

På vegne av teamet takker jeg for den tiden vi har hatt sammen.

Mvh,

 

Atle Hauge

Leder av Kunnskapsverket

Professor i serviceinnovasjon, Høyskolen i Innlandet