Nylig solgte de norske stjerneprodusentene i Stargate hele sin låtkatalog til det California-baserte oppkjøpsfirmaet Shamrock Capital for nærmere en halv milliard kroner. Men allerede for 20 år siden var avdøde David Bowie en av de første rockestjernene som så verdipotensialet i egne låter og opphavsretten som fulgte med. Er det nå tide at finansnæringene ser de mulighetene som nå finnes i de kulturelle og kreative næringene? 

Verdien av det hele

Bowie var åpenbart mest kjent som musikalsk innovatør, men han var også framsynt i det å kapitaliserer på sin egen kunst. I 1997 lanserte han i samarbeid med investeringsfirmaet Pullman salget av såkalte "Bowie Bonds" – et finansielt produkt som samlet sammen alle fremtidige inntekter av opptak utgitt før 1993 og satte dem inn i 10-årige obligasjoner med en rente på 7,9 prosent. Verdien var altså knyttet opp til fremtidige royalties fra Bowies egne låter, skriver nettstedet classicrock.com.

Visjonært trekk

Bowie Bonds ble populære hos investorene, både fordi det var et nytt produkt i markedet, fordi det alltid nesten uansett er smart å være med helt fra starten av og fordi «avkastingen» på musikken til en så anerkjent artist som David Bowie ble ansett for å være trygg og forutsigbar. Pullman estimerte på den tiden verdien av Bowies katalog til 100 millioner dollar, hvor de la inn som en forutsetning et tiår med jevnt, høyt salg. Underveis hadde obligasjonene blitt vurdert av de beste kredittinstitusjonene.

Dette banet i etterkant veien for en rekke tilsvarende nye kjendisprodukter fra Pullman, blant annet med soullegenden James Brown, metal-ikonene Iron Maiden og sjarmøren Rod Stewart. Men ikke alle ble en like stor finansiell suksess som Bowie Bonds.

På tross av betydelige innkjøringsproblemer for musikkindustrien i begynnelsen av den digitale tidsalder, har interessen for avkastning på strømming og nedlasting basert på fremtidige royaltyinntekter økt betydelig de siste årene. Royalty per avspilling er mindre, men volumet i antall strømminger på ulike plattformer har eksplodert. «Grunnlaget for omsetningen øker, selv om CD-salget er lavere," sa Pullman til CNN etter Bowies død i 2016. "Og etter hans død vil den også øke."

Derfor er ser nå flere i finanssektoren muligheter i dette markedet. I 2009 kjøpte det nederlandske pensjonsfondet Stichting Pensioenfonds ABP katalogen til musicalkongene Rodgers and Hammerstein sammen med et musikkforlag for rundt 1,6 milliarder kroner. Sony/ATV overtok sammen med David Geffen, GSO Capital Partners og forvaltningsselskapet etter Michael Jackson EMI Music Publishing med en katalog på over 1 million sanger for 2.2 milliarder dollar. Ett av de mest kjente oppkjøpsfondene i dette markedet er amerikanske Round Hill Music, som kun investerer kun i opphavsrett til musikk. I følge Forbes forvalter Round Hill Music nå godt over 200 millioner dollar i dette fondet, med årlig avkastning på rundt 15 %.  

«Se på oss som næring»

Utfordringene omkring tilgang til risikokapital og finansiering av norsk musikkliv er noe både Kulturdepartementet og en rekke andre aktører, inklusive Kunnskapsverket – Nasjonalt senter for kulturelle næringer, har vært opptatt av en stund. Fra bransjen fremheves bedre tilgang til risiko- og investeringskapital, fortrinnsvis gjennom lånebaserte tilskuddsordninger.

I rapporten (Virke)Apparatet bak musikken – rekkevidde og presisjon (Kunnskapsverket 02-2017) skrevet av forsker Anders Rykkja i Kunnskapsverket, sier flere av informantene at det ikke er mangelen på startkapital eller prosjektmidler som hindrer dem i å satse, men tilgangen på lån. De vil ganske enkelt ut av klientrelasjonen og blir sett på som næring. Dette var også noe som opptok Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring. Som ett av sine innspill foreslo de å opprette et såkalt Investorforum for kreativ næring.

For finansnæringene finnes det åpenbare muligheter, som virkemiddelapparatet bør kunne være med å løfte. Momentum er nå.  

Les kronikken i DN her (ligger bak betalingsmur): 

Les rapporten (Virke)Apparatet bak musikken – rekkevidde og presisjon her: