Ingen norske kreative entreprenører nådde opp i en av verdens største konkurranser for kreative næringer, som ble arrangert i København nylig. Norge var påmeldt med Pinhole AS, en hjertemonitor for barn til daglig bruk i kategorien "smart devices".

Spisende tre

Vinneren ble Green City Solution fra Tyskland, som imponerte juryen med sin forretningsidé; et urbant tre dekket av mosekulturer som spiser forurenset luft som nitrogendioksid og ozon med samme virkning som 275 naturlige trær. Trær og planter bruker CO2 i fotosyntesen ved å lagre karbon i stamme, greiner, bar, røtter, frø og frukter. Trærne «renser» dermed lufta for CO2 og slipper ut oksygen, en forutsetning for livet på jorda. I sin begrunnelse uttalte juryen at Green City Solutions "fanger både fantasien og intelligensen ved det å drive god butikk. De bringer natur og kunst sammen i en vakker fusjon for å løse et viktig helseproblem i verden: luftforurensning. På en bærekraftig måte har de skapt "By Trees" som vil ha en enorm innvirkning på lufta vi puster inn…"

Green
Veggen som puster og renser. Foto: Green City Solutions. 

På de neste plassene kom Poputar Smart Guitar of China, som har gjort det mye enklere å lære å spille musikk og City Transformer fra Israel kom på tredje plass med sin "sammenleggbare" bil. Blant over  400 aktører hadde Norge påmeldt en kandidat, mens de andre nordiske landene hadde opptil flere. De fleste av nyskapingene er koblet opp mot det digitale.       

Etablert som en nasjonal konkurranse av Center for Kultur og Opplevelse (CKO) i København i 2010, og som internasjonal konkurranse i 2012, har Creative Business Cup med årene blitt en global aktør innenfor innovasjon og entreprenørskap med utgangspunkt i kulturelle og kreative næringer. I 2014 var det 48 land som deltok, og i 2015 ble den første nasjonale Creative Business Cup etablert i Norge med Innovasjon Norge som vert. Center for Kultur og Opplevelse, som var finansiert av den danske stat gjennom en årrekke, ble nedlagt for to år siden, og var søsterorganisasjonen til norske Forum for kultur og næringsliv, som etter hvert ble til Arts and Business. Arts and Business ble nedlagt i 2014 etter at de ikke var med blant dem som nådde frem for å drifte Norges første kunnskapssenter for kulturelle næringer, et oppdrag som gikk til Kunnskapsverket tilknyttet Høgskolen på Lillehammer.

Leder av Creative Business Cup er Rasmus Tscherning, som tidligere var administrerende direktør i Center for Kultur og Opplevelse.

I forbindelse med tildeling uttalte juryen om vinneren "at de er entreprenør som viser høy grad av kreativitet med et forretningskonsept med stort markedspotensial".

Nasjonale vinnere

Creative Business Cup er organisert slik at medlemmene i nettverket, som Innovasjon Norge, sender sine kandidater til hovedkonkurransen, som finner sted i København hvert år under arrangementet  Global Entrepreneurship Week. De mener de nå er langt mer enn en konkurranse om å kåre verdens mest kreative entreprenør, men et globalt initiativ for å støtte og utvikle gründere fra de kreative næringene i å utvikle sine forretningsideer. Gjennom arrangementet knyttes gründerne til investorer og muligheten til å nå ut i globale markeder gjennom:

  • Støtte kreative startups med forretningsutvikling og internasjonal markedsadgang
  • Bedre tilgang til finansiering gjennom potensielle investorer
  • Tilgang til globalt nettverk
  • Tilbyr partnerskap og opplæring til bedrifter
  • Utvikling av globale eller regionale akseleratorer

Les mer