Kunnskapsverket er et virtuelt kunnskapssenter og det setter høye krav til hvordan vi vi jobber digitalt. Her forteller vi i korthet hvordan vi gjør det.

Våre målgrupper

Kunnskapsverket har i hovedsak tre målgrupper som vi ønsker å nå med vårt innhold.

 1. Politikutformere  

 2. Virkemiddelsaktørene

 3. Kunstnere og produsenter i kulturnæringene

Hver av disse målgruppene krever oppmerksomhet i sin respektive kanal eller kanaler. Kanalene vi i denne sammenhengen er mest aktive på er:

Facebookside
Hver uke poster vi mellom 3-5 innlegg på siden. I tillegg benyttes Facebooksiden aktivt for å få påmeldinger til nyhetsbrevet. I ulike perioder gjennomfører vi kampanjer for å tilrekke oss nye tilhengere (likes) fra våre tre hovedmålgrupper. Facebook er en viktig kilde til trafikk og kommer nok til å være det i en overskuelig fremtid. Samtidig er nyhetsbrevet den kanalen vi helt og holdent “eier” og styrer selv. Facebook er mange ganger det første stoppet og i etterkant vil vi gjerne at besøkeren melder seg på vårt nyhetsbrev.  

Nyhetsbrev (Mailchimp)
Nyhetsbrevet sendes ut annenhver uke på tirsdag morgen. Innholdet reflekterar innholdet på nettsiden i den foregående perioden. I tillegg henviser den til andre relevante nyheter som vi har formidlet i den foregående perioden. Kalenderoppføringer og litteraturdatabase er også et fast innslag i nyhetsbrevet. På nettsiden oppfordres leserne til å melde seg på nyhetsbrevet.

Nettsiden

Nettsiden har fire hovedsegmenter:  

 1. Egne forskningsprosjekter
  Her forteller vi om våre fremtidige, pågående og tidligere forskningsprosjekter. Hvilke konklusjoner vi har trukket, hvem som forsker og nyhetssaker forskningen har generert. Under hvert forskningsprosjekt legges det inn egne relaterte nyheter som omhandler.

 2. Litteraturdatabasen
  I vår litteraturdatabase har vi samlet over 500 rapporter, bøker og utgivelser som er relevante for vårt felt. Når vi holder foredrag, sender nyhetsbrev, poster innlegg på Facebook og kommuniserer på andre måterer refererer vi så ofte vi kan til vår litteraturdatabase og skaper på den måten relevant trafikk. Den har fått en prominent plass på forsiden av nettsiden, og er en sentral del av vårt digitale formidlingsarbeid.

 3. Løpende nyheter
  Nyheter spiller en sentral rolle på siden og arbeidet med å samle aktørene i bransjen. Vi skriver i hovedsak to ulike typer av nyheter. Oppdateringer om egne forskningsprosjekter og egne aktiviterer. Oppdateringer om andres forskningsprosjekter og aktiviterer. Under alle nyheter publiserer også relaterte nyheter.

 4. På agendaen
  I vår kalender formidler vi egne og andres aktiviteter rundt omkring i landet.
   

Google
Innkommende trafikk (treff) fra Google er en meget viktig kilde til trafikk over tid. Nettsiden er optimalisert for Google sine algoritmer og vi jobber aktivt med å forbedre våre resultat over tid. Vi har utviklet et liste med ca 20 ord som vi anser som spesielt relevante, og bruker den aktivt når vi planlegger innhold og skriver artikler og innhold.

Twitter
Vår Twitterkonto er koblet opp mot vår side på Facebook. Det er ikke utviklet noen spesielle strategier for å få flere følgere eller trafikk fra Twitter utover det, men vi oppfordrer våre forskere, lesere og medarbeidere til å bruke hashtagen #kunnskapsverket aktivt. Hvordan vi bruker Twitter kan endre seg raskt.

Vårt digitale arbeid er utsatt for konstant endring men denne oversikten gir en pekepinn på hvordan vi vurderer og prioriterer våre kanaler.