Det fjerde og foreløpig siste Fabrikkenseminaret ble arrangert på Lillehammer fredag 20. september. -Vi satser på at Fabrikkenseminaret vil fortsette å være en møteplass på tvers av ulike målgrupper og bransjer, sier fabrikksjef og koordinator, Torhild Andersen. Med Kunnskapsverket på vei ut når de nå avvikles, jakter hun nye partnere.

Praksis og forskning

-Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger både fra folk som har skoa på og fra tilretteleggere og akademikere. Vi traff med andre ord alle målgrupper. Fabrikkenseminaret har lyktes med å skape en viktig møteplass for alle som arbeider i dette feltet, sier hun.

torhild
Fabrikksjefen sjøl, Torhild Andersen. 

Selv om konferansen kanskje skifter noe karakter til neste år og får andre temaer, understreker hun verdien av å lage en konferanse som spleiser forskning og praksis og kreative næringer og andre næringer.  

Leder av Kunnskapsverket, professor Atle Hauge, følger opp:

-Vi trenger slike møteplasser som kan vise frem spennende og relevant forskning på en mest mulig tilgjengelig måte. I år brukte vi Kunnskapsverkets egen forskning som en rød tråd, og la oss i selen for å vise mangfoldet i det vi har jobbet med i fem år. Oppsummert setter vi veldig pris på at Fabrikken og Torhild har vært en så bra og inspirerende samarbeidspartner, sier Atle.

Han sier at Kunnskapsverket hele tiden har forsøkt å plassere seg der virkemiddelapparatet, praksisfeltet og forskningen møtes.

-Jeg mener Fabrikkenseminaret ligger midt i dette skjæringspunktet, og jeg håper det fortsetter i en eller annen form.  

De fleste av innleggene er nå tilgjengelige nederst på denne siden.

Usikkert

Nærmere 90 deltok på årets konferanse, hvor hovedtema var en gjennomgang/oppsummering – eller vareopptelling – av det Kunnskapsverket har produsert av kunnskap i løpet av sine fem år som forskingssenter med mandat og oppdrag fra Kulturdepartementet. Gjennom 28 rapporter og prosjekter har Kunnskapsverket både forsket og satt søkelyset på bransjer som film, musikk, scenekunst, bøker, spill, festivaler og arrangement, støtteapparat, språk og begrep. Et gjennomgående tema har vært hvordan det såkalte virkemiddelapparatet fungerer – eller ikke fungerer. Dette ble under konferansen oppsummert i 10 punkter. Les mer om rapporten i egen sak. Den danske kulturentreprenøren Christian Have, som satt i det regjeringsoppnevnte utvalget som snekret ut strategien for Danmarks nye satsing på kreative næringer, Vekstplan for kulturelle og kreative næringer, var glad for å bli invitert til seminaret.

-Jeg er godt fornøyd med det jeg har hørt og jeg synes dere gjør mye riktig i Norge, sier han.    

ChristianHave
En danske i Lillehammer. Foto: Esben Hoff

På årets konferanse sponset av Høyskolen i Innlandet, Kunnskapsverket, Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune og i samarbeid med Teaterdagene og Vakker Design, deltok rundt 90 personer. Et eventuelt Fabrikkenseminar til neste år blir lagt til Lillehammer.

Nå tenker Torhild dette om videreføringen av konferansen.  

-Det viktigste er å være et seminar som er aktuelt, spennende og litt annerledes. Vi vil gjerne ha nye og overraskende samarbeidspartnere. Vi vet for eksempel at det foregår mye spennende blant alle de bedriftene som er lokalisert i nettverket til Coworking Norge. Uansett tema vil kjernen i Fabrikkenseminaret handle om entreprenørskap, småbedrifter og frilansere, om samarbeid og nettverk, om kreativitet og verdiskaping, om forskning og praksis, sier hun.

Les gjennomgangen til Atle Hauge her

Her finner du alle innleggene:

Linda C. Furulund, Kunstgjødsel

Kjell Ingen Torgersen, Employ

Anja Manou Hellem, Lillywood Filmnettverk

Christian Have, Have kommunikation

Felles presentasjon:

Emma Lind, forsker Kulturøkonomi, Norsk Kulturråd 

Bodil Børset, seksjonsleder, Seksjon for Kreativ Næring, Norsk Kulturråd 

Yngve Dale, Lean Business Norge