Svenskene går på museet, finnene på biblioteket og islendingene i kino - og nordmenn gjør litt av alt. En fersk State of the Nordic Region fra Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd analyserer kulturforbruket i de nordiske land og gjør samtidig en sammenligning. Nordmenn er storforbrukere av museer, kinoer og biblioteker.

Viktig kunnskapsgrunnlag

En detaljert lesning av tallene i Norden viser at islendingen går på kino i gjennomsnitt 4,2 ganger ganger i året, mot 2,5 ganger i året i Norge. Det er flest kinoer i Sverige med 418, Norge 201, mens Danmark har 163. Til sammenligning har Island bare 15 kinoer.

Kulturanalysen er ett av fem hovedområder i rapporten State of the Nordic Region. Da andre områdene er bioøkonomi, digitalisering, helse og velferd. Kunst og kultur blir fremhevet som et viktig område for nordisk samarbeid. State of the Nordic Region blir publisert hvert annet år, og omhandler også demografi, økonomi, arbeidsmarkedet og utdanning. Rapporten og analysen vil bli publisert hvert annet år og skal bidra med kunnskap og innsikt til nordiske beslutningstakere.

Buss
Den nordiske bokbussen

Biblioteker populært i Finland

Nesten alle større byer i Norden har minst ett offentlig bibliotek, og generelt er innbyggerne i Norden flittige brukere av bibliotekene, i undersøkelsen kommer det frem at finnene bruker bibliotekene dobbelt så mye som nordmenn.

Når det gjelder museer, er Sverige klart størst. Stockholm og København har flest museer - og flest antall besøkende til dem - blant alle de nordiske byene. I denne sammenheng fremstår det sørlige Sverige og Stor-København-regionen som Skandinavias museumshøyborg med totalt 5,5 millioner besøkende i året.

- State of the Nordic Region bidrar til en kombinasjon av kunnskap og informasjon som gir et overordnet perspektiv på utviklingen i Norden og hjelper nordiske beslutningstakere til å utforme ny politikk. Rapporten fremhever og forklarer suksesser og utfordringer på viktige samfunnsområder, sier generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten, i en pressemelding.

Rapporten er utarbeidet av Nordregio, Ministerrådets forskningssenter for regional utvikling med base i Stockholm og Kulturanalys Norden, også med base i Stockholm.

Les hele rapporten her: