Hermetikken kulturnæringshage i Vadsø har nå ansatt en autorisert regnskapsfører som skal stå til disposisjon for næringshagens 26 kulturnæringsaktører. – Etterspørselen etter økonomitjenester har vært stor. Vi er derfor svært fornøyd med at Bjørg og hennes kompetanse er blitt en del av tilbudet til bedriftene, sier daglig leder i Hermetikken Mette T. Westlie.

"Velfylt verktøykasse"

- Min viktigste oppgave er å være nyttig for hele Hermetikkenmiljøet! Jeg har med meg en velfylt «verktøykasse» som kan brukes til mye forskjellig; regnskap, budsjett, lønnsomhetsmåling, selskapsstiftelse, ledelse og bedriftsutvikling - for å nevne noe, uttaler Bjørg Vingen i et nyhetsbrev fra Hermetikken.

Bjørg
Bjørg Vingen er autorisert regnskapsfører og mye mer. Nå skal hun hjelpe aktørene i Hermetikken. Foto: Facebook. 

Hermetikken, som er en av Norges eldste kulturnæringshager etablert i 2001, har lenge ønsket å tilby økonomikompetanse spesielt rettet mot kulturnæringsbedrifter, og deres spesifikke særegenheter og utfordringer.

- Med Bjørg på laget blir vi sterkere og enda mer kompetent for å hjelpe bedriftene våre, sier Mette Westlie!

Følger opp

Dermed følger Hermetikken opp ett av de viktigste funnene i forskningsrapporten Hvordan lykkes stort som små? - Mikrobedrifters kapasitetsutfordringer (ØF-rapport 05/2016), skrevet av Birgitta Ericsson og Torhild Andersen fra Østlandsforskning/Kunnskapsverket. Ett av de tydeligste ønskene som fremkom i rapporten var: "Gi oss støtte til regnskapsføring og revisjon…gi oss driftsstøtte i hverdagen". Rapporten, som ble publisert for ett år siden, kom i stand etter et initiativ fra Hermetikken Kulturnæringshage. Prosjektet tok utgangspunkt i en erfaringsbasert hypotese om at manglende kapasitet er en av de store utfordringene for mikrobedrifters vekst og utvikling. Blant de andre funnene var:

  • Det skorter på såkalt "oversettelseskompetanse" mellom økonomifag og særlig deler av kulturnæring
  • Virkemiddelapparatet kan møte kapasitetsutfordringen ved å forenkle, utvikle og tilpasse ordninger og søknadsprosesser bedre til mikrobedriftenes behov og ressurser

Les rapporten Hvordan lykkes stort som små? - Mikrobedrifters kapasitetsutfordringer her

Les Kunnskapsverkets omtale av rapporten her

Les kronikken til Birgitta Ericsson og Torhild Andersen her

-Dette var noe av det vi foreslo i rapporten. Mange av bedriftene kjøper slike tjenester allerede i dag, men mange har også etterlyst særskilt kompetanse på regnskapsføring for små bedrifter i kulturelle næringer. Dette er helt sikkert et nyttig og produktivt tilskott til miljøet i Hermetikken, og altså i tråd med våre analyser, sier seniorforsker Birgitta Ericsson ved Østlandsforskning/Kunnskapsverket.   

I forbindelse med lanseringen hadde Mette C. Westlie og styreleder i Hermetikken Kristian Wengen en kronikk på trykk i Nationen. Under overskriften Mikrobedriftene kommer, skriver de blant annet Alle er enige om at Norge trenger økt verdiskaping, et variert næringsliv og flere gründere. Vi tror det kan ligge mye fremtidig verdiskaping i utviklingen av småbedrifter! Men da må vi erkjenne at dagens virkemiddelapparat ikke er rigget for å utnytte potensialet til mikrobedriftene!

Les kronikken i Nationen her

En av kildene i rapporten skriver at: "…Det går så mye penger til regnskap og revisjon… Det er veldig masse penger… Det er vanvittig mye prosjekter og satsinger – skjønner ikke hva vi får igjen for det…vi kunne heller fått bistand til regnskap de tre første årene. Vi trenger folk, vi trenger arbeidshjelp…"

Ved siden av å være autorisert regnskapsfører har Bjørg Vingen også mye annen kompetanse som Mette Westlie mener vil være gull verdt for Hermetikken. Hun har det Mette kaller for mer-kompetanse, med bakgrunn som blant annet økonomisjef, skattefogd, ansvar for skatteoppkrever-området, jobbet i revisjon og på ligningskontor og etablert og drevet eget regnskapskontor.

- Jeg er en gründer som i tillegg har lang arbeids- og ledelseserfaring fra både privat og offentlig sektor, sier hun i nyhetsbrevet.

Les hele saken i nyhetsbrevet til Hermetikken her