Siden studentene Christina Schwanitz og Irja Eliassen ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer, for et halvt år siden begynte å arbeide med Kunnskapsverkets agenda, har de så langt publisert 87 arrangementer på agendaen, samt hver uke lagt ut smakebiter på Kunnskapsverkets Facebookside. Nå står de på farten til et utvekslingssemester i Nederland - og får ansvaret for å hente inn notiser. 

Ny innsikt

- Vi synes det har vært god spredning i arrangementene, både i tematikk og ikke minst geografi, sier de to. – Det har vært over hele landet, fra Kristiansand i sør, til Kautokeino i nord – og noen har til og med vært utenfor våre egne landegrenser! 

irja
Christina Schwanitz og Irja Eliassen skal til høsten på utveksling til Nederland, men tar med seg kalenderarbeidet. Foto: Esben Hoff 

Målet med Kunnskapsverkets agenda er den skal gi den beste oversikten over hva som rører seg i feltet. Overvekten av arrangementene har handlet om kulturelle næringer generelt, men noen har vært ganske bransjespesifikke mot arkitektur, reiseliv, design, visuell kommunikasjon, litteratur, spill og musikk.

Som studenter på Kulturprosjektledelse ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer, synes de arbeidet med kalenderen har gitt ny innsikt i en bransje hvor det skjer mye nesten hele tiden.

- Det er tydelig at mange er opptatt av kulturelle næringer for tiden, sier de. – Dette er en engasjerende måte å tilegne seg kunnskap og oversikt på ved siden av studiene.

Til høsten skal de begge ha et utvekslingssemester ved Fontys University of Applied Sciences - Academy of Creative Industries i Tilburg i Nederland. Her skal de blant annet ta fag som Event, Consepts in a digital age og Theatre marketing.

Samarbeidet med Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer og Fontys har pågått i flere år. Christina og Irja tror utvekslingen vil gi dem en faglig bredde, samt et internasjonalt nettverk som vil være gunstig for fremtiden.

- Men agenda og kalenderarbeidet, pluss at vi nå har fått ansvaret for å skrive notiser, tar vi med oss til Nederland til høsten, sier de.

De tar gjerne imot tips og kan nås på: kalender@kunnskapsverket.org.