I løpet av de siste 20 årene har samtlige kulturministre mer eller mindre forsøkt å ta eierskap til kulturelle og kreative næringer. Men til tross for betydelig offentlig innsats gjennom mange år er fortsatt veldig mange av aktørene i startgropen, hvor de ikke klarer seg uten offentlig støtte. Er det for mye kultur og for lite næring? Og hvorfor får kulturministeren så mye kjeft hver gang hun nevner ordet næring?

Ja takk, begge deler

Sverige, Danmark og Finland har lykkes på flere områder innenfor kulturelle og kreative næringer. Hva har Norge? 

Vi stiller blant annet spørsmål ved om hvorfor disse næringene har utviklet seg langt saktere enn i våre naboland. 

Rundt etableringen av Kreativt Norge i Trondheim og Regjeringens satsing på kulturelle og kreative næringer er det foreløpig flere spørsmål enn svar. For dette er nå noe som opptar "alle" innenfor feltet, inklusive politikk og forvaltning. 

I forkant av Stortingsvalget 2017 inviterer Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer til frokostseminar om hva vi vil og skal med Norges kulturelle næringer.

Sted: Kulturhuset i Oslo 
Tid: 8. juni fra 08.00 til 10.30 Det serveres en lett frokost fra 08.00 - 08.30

Seminaret er gratis

Les mer om programmet og hvem som kommer ved å følge denne lenken: