Norsk musikk og mote får oppmerksomhet i sosiale medier over hele kloden. Det er store regionale forskjeller, men de nordiske landene samt Vestkysten (og til dels Midtvesten) av USA ser ut til å være viktige markeder for både norsk mote og musikk. Kygo er den artisten som får mest oppmerksomhet globalt, med Norge, Norden og Nord- og Sentral Amerika som områdene der han blir hyppigst nevnt på Twitter.
Fakta
Helly Hansen mest populært
  • I Norden er norsk musikk spesielt populær i Stockholm, Gøteborg, Umeå, Helsinki og Turku og i Latvia.
  • Nico og Winz får relativt lite oppmerksomhet på hjemmemarkedet, men relativt sett mye oppmerksomhet i Afrika, Indonesia og Australia, mens Ylvis er mest populære i Norden og Baltikum
  • Utenfor de nordiske landene får norsk musikk mest oppmerksomhet i England, Irland, Nord-Frankrike, Benelux, Spania (spesielt rundt Madrid), Berlin, Montenegro, Serbia, det østlige Tyrkia (spesielt rundt Istanbul
  • Norsk musikk blir 10 ganger mer twitret enn norske mote.
  • Norsk mote får gjennomgående mindre oppmerksomhet, men blir særlig lag merke til i Japan, Chile og deler av Europa som Polen, England, St. Petersburg, Skottland, Sør-Tyskland, Bosnia og Herzegovina, Kroatia, Roma og en ganske god spredning i USA og Canada
  • Helly Hansen skiller seg ut av norske merker ved at de blir mye nevnt på Twitter

Unik kunnskap om hvor fansen er

Det er noen av funnene i det banebrytende forskningsarbeidet The world tweets Norway: The Norwegian music and fashion industry in global social media, gjennomført av forskerne professor Dominic Power, Universitet i Uppsala, professor Matt Zook, University of Kentucky og Dr Ate Poorthuis, Singapore University of Technology and Design.

Last ned hele rapporten her

Prosjektet ble viet stor oppmersomhet i Dagens Næringsliv. Reportasjen deres kan du lese her 

Norske kulturnæringer på global arena

Forskningsprosjektet ble ledet av Dominic Power, professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Uppsala. Han er en mye benyttet utreder og foredragsholder omkring kulturelle/kreative næringer, blant annet for EU og Den svenske regjeringen, og en av nøkkelpersonene i forskerteamet til Kunnskapsverket – Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Prosjektet er en del av Kunnskapsverkets ambisjon om å få kunnskap om norske kulturelle næringers gjennomslag på det globale markedet, og formålet har vært gjennom BigData å kartlegge hvor i verden norske kulturelle næringer får oppmerksomhet.

-Denne kartleggingen forteller oss nøyaktig hvor norske produsenter av kulturelle produkter og tjenester får oppmerksomhet globalt. Kulturprodusenter og produkter må nå konkurrere i det vi kaller for "oppmerksomhetsøkonomien", en økonomi og et marked som er basert rundt konkurransen om oppmerksomhet. I et kulturelt marked der man via internett og smart-telefoner har tilgang til alt hele tiden, er det å nå gjennom og få oppmerksomhet et viktig konkurransefortrinn. Når markedet endrer seg er det behov for nye verktøy for å analyserer det, sier professor Dominic Power.

Dominic Power

 

Kartleggingen ble gjort gjennom 640.635 geo-kodete twittermeldinger, også kalt "BigData", hvor totalt 116.401 twittermeldinger inneholdt så klare og tydelige referanser til norske artister og produkter at de kunne brukes i dette prosjektet. I samarbeid med bransjeorganisasjonen Music Norway valgte man ut artistene Nico og Vinz, Kygo og Ylvis fordi disse har vist seg å nå et globalt marked. Helly Hansen utmerket seg som det motemerket som ble hyppigst nevnt.

500 millioner meldinger

Kartleggingen ble gjennomført fra juli 2012 til oktober 2015, og twittermeldingene i denne perioden utgjorde datagrunnlaget. Dermed hadde man en enorm database tilgjengelig. Hver dag sendes det rundt 500 millioner meldinger fra over 316 millioner brukere fra hele kloden på over 30 språk. Siden bare et lite antall av twitter-meldingene inneholder en troverdig geo-koding, var det totale antall twittermeldinger om norsk musikk og mote i denne perioden høyst sannsynlig langt høyere enn det denne rapporten bygger på.

Analyse av disse dataene kan sammenstilles med eksport- og internasjonaliseringstiltak som gjør det mulig å vurdere tiltakenes treffsikkerhet. De vil derfor kunne være et relevant bransjeverktøy i forbindelse med tilrettelegging av kampanjer og markedsføring av norske produkter og artister i utlandet.

Kunnskap om alle typer digitale distribusjonskanaler mener forskerne vil bli helt avgjørende i   "oppmerksomhetsøkonomien", som primært bruker digitale medier for å nå ut til publikum. Høy penetrasjon i en dominerende kanal – som Twitter – vil fremover derfor kunne være svært viktig. Digitale medier er nå primærkanalen for distribusjon av kulturelt innhold som film og musikk.

-Uten detaljert kunnskap om hvor norske kulturprodukter blir spredd, delt og snakket om over sosiale medier, står norske produsenter i farer for å miste verdifulle markedsmuligheter, sier leder av Kunnskapsverket, Atle Hauge.