NFI har publisert sin årlige rapport som oppsummerer NFIs regnskap, resultater, statistikk og analyser på områdene spill, film og TV-serier i det aktuelle året.

Rapporten for 2017 viser blant annet at tilskudd til spillefilm utgjorde 64 prosent av midlene fordelt i 2017. Dramaserier og dokumentar fikk 13 prosent hver, mens kortfilm og dataspill begge fikk fem prosent av den samlede potten. Om man ser på de siste ti årene under ett, er dramaserier det formatet som, sammen med dataspill, har opplevd størst vekst, mens spillefilm har fått en gradvis mindre del av kaka.

Les mer på NFI sine hjemmesider.