Boligstøtte, offensiv satsing på den digitale infrastrukturen, økt minstelønn og bedre økosystem for kreative gründere er noen av rådene i en helt fersk analyse om hvordan New York skal komme på offensiven i kjølvannet av 9. september og finansnedturer.
Fakta
Hvordan bygge en sterkere og mer kreativ økonomi
  • Utvide økosystemet for gründere. Ambisiøse mennesker må få hjelp til at deres ideer skal slå rot og skape levedyktige bedrifter
  • Utvikle gode ordninger for tilgang til mentorer, kapital og rådgivere
  • Øke minstelønnen. New York bør vedta en minstelønn på $ 15 per time og indeksere den til byens levekostnader
  • Mer husleiesubsidiering for å øke tilbudet av boliger for dem med lavere eller midlere inntekter, slik at man både kan opprettholde den sosiale og økonomiske infrastrukturen i nye områder som blir «hypet» opp etter hvert som gentrifiseringen brer om seg
  • Massiv satsing på utbygging av den digitale infrastrukturen New York er ikke tilstrekkelig kabelbasert og ikke på langt nær så trådløs som det skal være; byen mangler i tilstrekkelig båndbredde og hastighet.

Store forventninger

Det er professor Richard Florida og forskerkollegene Hugh Kelly, Steven Pedigo og Rosmarin Scanlon som har undersøkt utviklingen i økonomien til New York i løpet av de siste 15 årene, hvor verdensmetropolen har opplevd 9/11, to resesjoner og en finanskrise som nesten utslettet verdensøkonomien. I rapporten "Great Reset", skrevet for NYU School of Professional Studies i New York, har forskerne sett nærmere på både den demografiske og økonomiske utviklingen av i bien i løpet av de siste 15 årene. Og flere av rådene kjenner vi igjen fra den norske virkeligheten.

Manhatten skyline
New York er fortsatt en kreativ metropol, men Richard Florida mener byen ligger langt etter på utviklingen av den digitale infrastrukturen. Foto: Pixabay.com.

 

Samtidig påpeker de at «New York har vært gjennom tilsvarende dramatiske omveltninger tidligere, men at de hver gang har funnet tilbake til reset-knappen, og kommet sterkere tilbake. Kreativ ødeleggelse har vært i byens DNS siden starten».

Blant de viktigste funnene er:

  • Mangfold er kritisk. New York Citys økonomiske og demografiske mangfold er nøkkelen til tilpasningsdyktighet og fleksibilitet.
  • Mer enn Manhattan. Manhattan er fortsatt viktigst, men mye av byens nye økonomiske dynamikk kommer fra de ytre bydelene
  • New York er fortsatt en magnet for innvandrere fra hele verden. Tretti sju prosent av byens befolkning består av innvandrere; mellom 55 og 60 prosent av byens innbyggere er enten innvandrere selv eller har minst en innvandrer forelder.
  • Ansatte i Den kreative klassen i New York står for 35,4 prosent av byens arbeidsstyrke og 52 prosent av all lønn.
  • Ujevn fordeling av arbeidskraften. Mer enn 7 av 10 av ansatte i Den kreative klassen arbeider på Manhattan. Tolv prosent arbeider i Brooklyn, 9 prosent i Queens, 6 prosent i Bronx, og bare to prosent i Staten Island.