6 norske aktører får nå til sammen i overkant av ni millioner fra Kreativt Europa til internasjonale samarbeidsprosjekter. Norge får også sin første prosjektleder med Haugaland videregående skole i Haugesund og SILK – Skudesneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival.

Første gang

Totalt 505 søknader ble behandlet av EU, hvor 81 ble innvilget (66 små prosjekter og 15 store prosjekter). Norsk Kulturråd administrerer ordningen i Norge. 

Prosjektet, som heter «Reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People», er ledet av Haugaland videregående skole i Haugesund og SILK – Skudesneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival. De er en av 6 partnere, hvor de andre aktørene kommer fra Portugal, Spania, Italia, Irland og Storbritannia.

20 minutter hver morgen

Prosjektet skal engasjere ungdom i aldersgruppen 12-18 år til å lese litteratur og utfolde seg i kreativ skriving. Haugaland vgs er i hovedsak en yrkesfaglig skole. Ideen til prosjektet startet med skolens leseprosjekt, der skolens nye rektor Solveig Kalstad var prosjektleder. Elevene bruker hver morgen 20 min. til lesing av bøker, tegneserier eller lignende som elevene velger selv. Dette bidro til at leseferdighetene til elevene gikk fra under til over landsgjennomsnittet på ett år. Det er første gang har Norge har blitt prosjektleder gjennom midler fra Kreativt Europa. Norge deltar via EØS-ordningen.

Prosjektet skal bruke digitale plattformer for å nå målgruppa, men hovedarenaene blir skolen, litteraturfestivaler, biblioteker og uformelle lesesirkler. Et spekter av kulturelle aktiviteter og kapasitetutvikling for lærere, bibliotekarer og de som jobber med kultur for ungdom er også en del av prosjektet. Haugaland ønsker å involvere så mange som mulig av de 30 videregående skolene i Rogaland.

- På grunn av en stadig større digitalisering av samfunnet, mener vi at det er nødvendig å finne nye måter for å øke lese- og skriveferdighetene blant ungdom. Å uttrykke seg godt skriftlig og ha god leseforståelse er avgjørende for hvor godt man gjør det på skolen og i arbeidslivet, sier prosjektleder og tidligere rektor ved Haugaland vgs, Odd Henning Johannessen til Norsk Kulturråd.

Kreativt Europa er EUs program for kultur og kreative og kulturelle næringer, som foreløpig går frem til 2020. Over fem år investerer de nå 10 milliarder kroner i satsingen Creative Europe. I følge undersøkelsen Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU (2014) er nå 7 millioner mennesker i EU-landene sysselsatt innenfor sektoren, hvor 19.1 % er yngre enn 30 år. Totalt omsetter de 11 sektorene kartlagt i rapporten for 535.9 milliarder Euro, ca 4.800 milliarder kroner.

Kulturelle næringer er nå ett av fem hovedsatsingsområder i Innovasjon Norge.  

Kunnskapsverket er medarrangør og deltaker i det europeiske forskernettverket European Colloquium on Culture, Creativity & Economy (ECC), som samler europeiske forskere som forsker på kultuerelle og kreative næringer. Arbeidslivet i den kreative økonomien og kulturelle næringers innflytelse og medvirkning i politikkutformingen er to av områdene.

Disse har fått støtte fra EU:

Prosjekt Tilskuddspartner Beløp Fylke Antall partnere
Re-Imagine Europe Bergen Kunstforening 2 000 000 Hordaland 9
Opera Vision Den norske opera & ballett 1 993 000 Oslo 29
Reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People Haugaland videregående skole 2 000 000 Rogaland 7
I Will be Everything… Nordland teater 812 046 Nordland 7
Reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People SILK- Skudesneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival 2 000 000 Rogaland 7
EXCITE – Exchange of International Talent in Europe Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk 198 492 Aust-Agder 9
Kilde: Norsk Kulturråd