En av Danmarks mest provoserende kulturpersonligheter, forfatteren, foredragsholderen, samfunnsdebattanten og kulturentreprenøren Christian Have er klar for Fabrikkenseminaret. Helt siden han startet Have kommunikation i 1983 har han gått mot strømmen.

"Opp på barrikaderne kulturfolk!"

Christian er invitert til å holde et key-note innlegg rett etter pause, med påfølgende paneldebatt, hvor han vil sitte i panelet. Men hvorfor Christian?

«Taberne bliver dem, som insisterer på, at kunsten og kulturen kan og skal eksistere uafhængigt af markedet, udelukkende baseret på statsstøtte. De som nægter at kunsten skal tjenen andre formål end sit eget, kunsten for kunstens skyld...»,skriver han i boken Den nye guldalder – kunsten som vækstmotor (2015). 

Herr have
"Nu kører vi hårdt mann!". Screenshot av hjemmeside.  

Han gir selv svaret slik:  

«Vinderne derimod bliver de kunstnere, virkmsomheder og samfund, som indser og udnytter, at denne nye tid tillader og opfordrer til, at kunsten og kulturene bliver markedsgjort uden at miste sin kunstneriske værdi og indhold. Vinderne bliver dem, der ser potentialet, dem, der tør utfordre normerne, dem, der er villige til at se på virkeligheden og erkende, at det giver uanede muligheder...og har modet til at gå ud for sin komfortzone».

-Når vi nå skal oppsummere Kunnskapsverket etter fem år og bruke tid på å diskutere hvordan kulturelle og kreative næringer vil utvikle seg i årene som kommer, er det interessant å bringe en så «radikal» og provoserende stemme og debattant som Christian Have til den avsluttende paneldebatten. Det er sikkert mange som vil være fullstendig uenige med ham, men da har vi det beste utgangspunktet for en frisk debatt, sier Fabrikken-general, Torhild Andersen.

-Såvel Danmarks som Norges kulturliv står overfor et paradigmeskifte i forhold til bæredyktige forretningsmodeller, egeninntekter og en profesjonalisering av kommunikasjon og markedsføring. Det er hevet over enhver tvil at inngåelsen av nye samarbeidsmodeller – både i forhold til det kunstneriske, organisasjonsutvikling og markedspotensiale – er helt nødvendig nå. Vi skal ut av komfortsonen med nye visjoner og nye muligheter ellers står vi overfor en avvikling, sier Christian Have.  

Se innslag på YouTube her

Hvem skal betale?

For Have, som startet som trommeslager i bandet Mabel og som vant finalen i det danske Melodi Grand Prix med låta Boom Boom i 1978, har med bøkene Ansvar eller anarki og Den nye guldalder satt fokus på hvem som skal betale for fremtidens kultur. Svaret på dette er IKKE at kunsten må tilpasse seg markedet på vulgære premisser ved å strømlinjeforme og nivellere, «...men at markedsgørelsen snarere vil muliggøre kunstens og kulturens genopblomtring end omvendt». Have hevder at næringslivets interesse i å inngå det han kaller for partnerskap, IKKE vil nedbryte den kunstneriske frihet, men tvert imot vil kunne skape en plattform hvor den enkelte kunstner og kulturaktør kan «udleve sit fulde potentiale».

Dette resonnementet henger for Have tett sammen med hvordan de kulturelle og kreative næringene har vokst de senere årene med utvikling av opplevelsesøkonomien, satsingen på kulturturisme (og for Danmarks del gastro-turisme) og ikke minst fremveksten av nye og langt mer effektive kommunikasjonskanaler mellom publikum og kunstnere. Digitaliseringen har åpnet opp helt nye muligheter. Nettopp i denne nye verden mener han at det har oppstått et behov for et helt nytt og utvidet kulturbegrep, «der opererer med et radikalt andet syn på både kunstens og kulturens rolle og ansvar.

CCR 

have
Lastet opp med provokasjon og god vilje. Screenshot fra hjemmeside. 

Derfor har han lansert begrepet Corporate Cultural Responsibility, som er en omskriving av det kjente begrepet CSR, Corporate Sosial Responsibility. Han mener at kunsten og kulturene er den driver som skal til for å skubbe samfunnet fremover. Men hele hovedpoenget er at dette ikke primært skal være et offentlig anliggende, men en investering, hvor næringslivet må på banen. Han mener at kjente merkevarer – fra Carlsberg til Lego, Den danske porcelænsfabrik, B&O, Georg Jensen og møbeldesignere som Poul Henningsen og ikonet Arne Jacobsen og hel rekke klesdesignerne – har det samme utgangspunktet, nemlig det danske samfunn, dets åndsliv, dets kreative DNA. Et fundament som er skapt av landets kultur. Med andre ord: Kunst og kultur er den virkelig kapitalen, som kapitalen trenger for å bli kapital.

Dette er åpenbart tanker og ideer som har fått gjenklang hos danske politikere, for i vår lanserte den daværende danske regjering en helt ny satsing på de kulturelle og kreative næringene i Danmark, Vækstplan for kreative erhverv. I begrunnelsen fra regjeringen heter det at «de kreative erhverv står over for nye vækstmuligheder som en følge af bl.a. stigende global velstand». Derfor satser Danmark nå 60 millioner på et program rettet mot mote, møbler, interiør, film, musikk, spill, arkitektur og design.

Les mer om satsingen her

-Å avslutte med en debatt hvor vi prøver å løfte blikket og bevege oss, som Have sier, utenfor vår egen komfortsone, tror jeg vi alle har godt av. Om man bare oppsøker eller bare hører det man har hørt før, så blir man jo ikke særlig klokere, sier Torhild.

Fabrikkenseminaret i Fabrikken på Lillehammer arrangeres i år fjerde gang i samarbeid med Kunnskapsverket og Teaterdagene, med støtte fra Høgskolen i Innlandet, Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Tyrilisenteret.

Du finner mer om konferansen, oppdatert program og påmelding her  

Programmet oppdateres forløpende.