For fjerde året på rad arrangerer Fabrikken på Lillehammer i samarbeid med Kunnskapsverket og Teaterdagene Fabrikkenseminaret i Tyrilisenteret. Etter fem år med Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer er spørsmålet: hva vet vi? Og hvordan skal vi satse videre?

Se hva som skjer!

Gjennom 28 rapporter og prosjekter har Kunnskapsverket både forsket og satt søkelyset satt på filmbransje, musikkbransje, scenekunst, bokbransjen, spillbransjen, festivaler og arrangement, støtteapparat, språk og begrep – men hvor et gjennomgående tema har vært et fokus på det såkalte virkemiddelapparatet, det vil si aktørene og hvilke virkemidler de har til rådighet. Når Kunnskapsverket nå går inn for landing har de gjort sin vareopptelling, talt og konkludert, og spørsmålet blir: Hva vet vi, hva vet ikke, og hva vet vi litt om? 

rapporter
Kunnskapsverkets rapporter ved noen av dem. 

-Derfor er jeg glad for at det fjerde Fabrikkenseminaret får en gjennomgang av den samlede kunnskapsproduksjonen gjennom disse årene, sier koordinator for seminaret og leder av Fabrikken på Lillehammer, Torhild Andersen, som også har bidratt som forsker på flere rapporter i regi av Kunnskapsverket. I tillegg til jobben på Fabrikken er hun ansatt som Forsker 2 på Østlandsforskning, som nå er en del av Høgskolen i Innlandet.     

Fjorårets konferanse trakk nærmere 100 deltakere. 

Fra teori til praksis...

På Fabrikkenseminaret 20. september presenteres derfor topp 10 funn fra forskningen, kommentert av filmmakere, musikere, festivalarrangører og andre som jobber i og med kulturelle og kreative næringer. Hvordan bruke kunnskapen videre?

-Er det relevant og naturlig å kalle noe for kreative og kulturelle næringer? Er det behov for egne støtteordninger og satsinger på disse? Hvordan innrette disse så de treffer riktig, er noe av det vi kommer til å ta opp, sier Torhild. 

torhild
Torhild Andersen er koordinator for det fjerde Fabrikkenseminaret i rekken. 

En ting er forskningen og teorien, men noe annet er ofte praksisfeltet. Til hver av de 10 tesene har arrangørene derfor hentet inn en «opponent» fra praksisfeltet. Blant de som kommer er suksessbedriften Employ, som organiserer og ansette frilansere, Lean Business Norway, som nå blant annet har ansvaret for analyseverktøyet Culture Score Card etter at selskapet vant en kontrakt for gjennomføring av «Kompetanseprogram for kreativ næring» utlyst av Seksjon for kreativ næring i Kulturrådet like før jul i fjor. For snart tre år siden ble programmet i et prosjekt i regi av Kunnskapsverket utprøvd på 13 norske kulturbedrifter. Hensikten med Culture Score Card er å teste ut et prosjekts suksessmuligheter, hvor formålet helt fra starten har vært å få frem flere suksessbedrifter innenfor særlig kultur og næringsliv.

linda
Linda C. Rønningen fra Kunstgjødsel kommer. Kommer du? Skjermdump.

En annen med lengst fartstid fra det å bygge kulturnæringsbedrifter er Linda C. Furulund fra Kunstgjødsel, Kulturbiz og nå som mentor på Kulturrådets satsing Ovasjon.

Andre bekreftede foredragsholdere er:

  • Pernille Dragsten Holden, Longyear United
  • Sabine Larrieu–Hellestad, prosjektleder for Coworking Norge 
  • Anja Manou Hellem, filmprodusent og en av initiativtakerne til Lillywood

Noen av de andre temaene som er klarer er:

  • Fra verdikjeder til verdinettverk – produksjonen blir stadig mer kompleks
  • Hvordan leve av musikk i dag?
  • Samlokalisering, coworking og stedsutvikling?
  • Når ideene er den viktigste ressursen mens digitalisering er den viktigste prosessen...

Også i år arrangeres seminaret sammen med Teaterdagene og Norsk Amatørtetareforbund. Det Andre Teateret kommer for å fortelle om reisen fra frivillighet til næring, og de skal selvfølgelig også underholde med det de kan best – improteater.

I tillegg til de nevnte er samarbeidspartnere som tidligere år Høgskolen i Innlandet, Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Tyrilisenteret.

Programmet oppdateres fortløpende.

Foreløpig program og påmelding ligger her.