Fabrikken Næringshage har innledet et samarbeid med Nordnorsk senter for design og arkitektur (NODA) for å etablere en arena for design og arkitektur i Vesterålen og Lofoten.

Samarbeidet vil tilrettelegge for møteplasser hvor aktører innen de kreative næringene kan samles, bygge nettverk og dele erfaringer. I tillegg skal samarbeidet bidra til økt bevissthet om hvordan design som verktøy kan implementeres i utviklingsprosjekter også i andre bransjer i regionen.

Les mer her.