Ny rapport: Gå digitalt! Tips og råd for arrangører
Markedsføring og salg av arrangementer på digitale plattformer er ingen spøk. Ole Smidesang har nå skrevet rapporten Gå digitalt! Tips og råd for arrangører. Her det fullt av konkrete tips til hvordan man kan gå frem. - For mange kan det være en utfordring å forstå at digitaliseringen krever mer enn å bygge en hjemmeside, innføre noen digitale verktøy og fortsette som før.

Det handler imidlertid om mer enn det, det handler om et nytt tankesett og en ny måte å organisere seg på, sier Ole.

Nei, det er ingen spøk. De nye kanalene har sin helt egen logikk, som særlig er vanskelig å forstå fullt ut dersom man har tilbrakt for mange år i den gamle verden. Og klarer man ikke å tilpasse seg kan man leve farlig. Konkurstallene innenfor særlig detaljhandel med bransjer som klær og mote viser at netthandelen «trur» og spiser mer og mer av den tradisjonelle, fysiske butikkhandelen slik vi kjenner den. De siste fem årene har omsetningen for norsk netthandel doblet seg fra 51,8 milliarder kroner til 105,1 milliarder kroner i dag.

Når vi alle mer eller mindre er online store deler av døgnet må kundefokus ligge der. Men hva betyr det konkret?

-Mange ledere og arrangører tror digitalisering handler om å bruke sosiale medier mest mulig effektivt. Det er viktig å forstå digitalisering som noe mer enn tilgang til ny teknologi. Teknologikompetanse er viktig, men kunnskap om publikumsatferd, forretningsmodeller og organisasjon er helt avgjørende. For den enkelte arrangør blir det avgjørende å kombinere to hovedkategorier av kunnskap: Den om arrangementets art og den om drivere i den digitale økonomien, sier Ole.

ole
Ole Smidesang fra Skåppå har skrevet rapporten. 

Sterkt tilstede alltid hele tiden

I boken, eller rapporten, kommer han med ni råd som gjennomgås systematisk. Her har han tilstrebet å ha et dedikert og systematisk publikumsfokus.

-Det er jo ikke noe nytt og nå snakker alle om det, men når du tenker gjennom hvordan vi handler alt fra flybilletter, overnatting til konsertbilletter er kundereisen alfa og omega. Jeg skriver at kundedialogen skal fungere på en måte der kunden alltid føler seg trygg når han bestiller billetter, og det er kanskje banalt, men det er likefullt sant og mange «synder» mot dette, sier Ole.

Oles råd:

  1. Velg det enkleste system for publikum
  2. Velg det enkleste systemet for deg
  3. Sørg for å eie kunden din
  4. Gjør deg synlig
  5. Fokuser på mersalg
  6. Velg dine samarbeidspartnere med omhu
  7. Bygg et godt team – de gode hjelperne
  8. Videreutvikle arrangementet

Som eksempel på en god kundeopplevelse trekker han frem Peer Gynt A/S på Gålå, arrangøren av den årligere Peer Gynt-festivalen, som de senere årene har utviklet konseptet sitt til å omfatte mye mer enn «bare» spelet.

- De har utviklet en side som drar oppmerksomhet, med et innbydende design, men hvor også tilleggsproduktene presenteres på en oversiktlig måte, sier han.

Til daglig arbeider Ole A. Smidesang i Skåppå(www.skappa.no), som er en del av  virkemiddelapparatet i Lillehammerregionen. Skåppås funksjon som deltaker i Kunnskapsverket har vært å løfte fram utfordringer og problemstillinger kreative- og kulturbaserte virksomhets står over. Til daglig arbeider han med bedrifts- og strategiutvikling for bl.a kultur- og opplevelsesnæring.

CRM

Helt avgjørende i denne kundedialogen og relasjonen er utviklingen av Customer Relationship Management (CRM), som er utviklet for å sette publikum først. Målet er å bygge en gradvis mer lojal kundemasse samt å skaffe seg nye.

Noe av det mest krevende med så mange tilbydere er å gjøre seg synlig på nettet. Man konkurrerer ikke nødvendigvis med samme produkter, men om folks tid: da kan det stå mellom en teaterforestilling eller en konsert.

-Når du har fått lagt strukturen er det viktig at du som arrangør sporer handlingene i Google Analytics (https://analytics.google.com), eller tilsvarende analyseverktøy. Det er viktig for å styre den digitale markedsføringen, slik at du effektivt kan prioritere og optimalisere markedsinnsatsen, sier Ole.  

Vinje
Vinjerock i Valdres å kommet skikkelig på de sener årene. Skjermdump. 

Et nøkkelord for å bli sett på nett og ikke minst funnet, er såkalt søkemotoroptimalisering (SEO). Det betyr at nettsidene er tilpasset søkemotorene og at annonseringen er relevant for å skaffe besøk til nettsiden din. Statistikk viser at 50-70 % av trafikken inn til en arrangørs nettside kommer fra en søkemotor. I Norge betyr dette i all hovedsak Google (ca. 90% markedsandel) og Bing (ca. 10% markedsandel).

Men: -Søkemotoroptimalisering er et helt eget fagområde, og jeg anbefaler å hente inn ekstern bistand, sier han.

Mere av alt

Når man først har fått publikum inn er det viktig med mersalg, gjerne gjennom eksterne leverandører som holder samme kvalitets og servicenivå som ens eget arrangement.

Dette kan være en meget krevende øvelse fordi kulturarrangementer og festivaler gjerne er kjente merkevarer med en klar profil som fort kan bli ødelagt dersom samarbeidspartneren ikke er på samme nivå. Like viktig er det å lære av hva publikum synes om arrangementet. Veldig mye informasjon finnes i kundedata innsamlet fra billettsystemet.

-Det er ikke nok å få tak i ungdom med erfaring fra bruk av sosiale medier. Alder er verken kvalifiserende eller diskvalifiserende. Mange tror at unge og «digitalt innfødte» kan ta ansvar for helheten, slik er det nødvendigvis ikke. Digitalisering handler om mer enn kunnskap om teknologi. Min utfordring til ledere og arrangører at de absolutt må engasjere unge med innsikt i sosiale medier, men ikke tro at det er tilstrekkelig, sier han.

Les og last ned rapporten til Ole her