Det EU-baserte EBN, European Business Network, utvider nå til Kina, Canada og India.
Fakta
EBN er bygget opp rundt følgende tjenester

EU | BIC Tjenester

Tilbyr blant annet en "sertifisering og benchmarking-system" for teknologibaserte inkubatorer og akseleratorer.

International Hub

Et internasjonalt nettverk/plattform for start-ups, SMB (Small-Medium-Business) og entreprenører. Her tilbyr de grenseoverskridende og internasjonale forbindelser og B2B-relasjoner.

ProsjektLab

Samling av alle prosjekter de er involvert i. Setter opp nye forslag til medlemmer og utvikler EU-finansierte prosjekter der medlemmene er driverne.

Nettverkstjenester

Modererer og driver plattformen online og offline. Deling av "best practice", suksesshistorier og kunnskap gjennom nedlastbart innhold og events.

Arrangementer

Arrangerer en stor internasjonal kongress hvert år og flere andre seminarer og konferanser.

Nettverk, nettverk

Med fortsatt vekst i den globaliserte økonomien, er det viktig at de nå hjelper innovative nyetableringer via deres nettverk. Disse tre nye EBN representantene vil fungere som EBN- lokalkontorer i Kina, Canada og India. De blir det første kontaktpunktet for organisasjoner i landet som er interessert i EBNs støttetjenester, medlemskap, teknisk opplæring og bistand.

EBN består av et nettverk av på rundt 150 kvalitetskontrollerte EU|BICs (business and innovation centres) og 100 andre organisasjoner som støtter utvikling og vekst for innovative entreprenører, start-ups og SME. 

Leena Pishe Thomas, nyutnevnt EBN representant i India, ser et stort potensial for europeiske og internasjonale SMB og start-ups i samarbeid med regionale myndigheter, klynger og institusjoner.

-Slike partnerskap viser potensialet vårt nettverk. EBN vil nå gjøre det sømløst for India å få tilgang til Europa og vice versa. Videre vil vi også dra nytte av våre tjenester og kompetanse i næringslivet og teknologioverføring mellom India og USA, sier hun i en pressemelding.

Nylig ble det kjent at EBN står bak fødselen av 13.000 nye jobber i Europa, hvor satsingen på kulturelle næringer utgjør en hovedsatsing. Nettverket, som ble etablert for 30 år siden, er medlemsbasert med over 150 kvalitetssertifiserte Business and Innovation Centre over hele Europa og i utlandet. Til sammen har de delt ut 284 millioner euro i støtte til småbedrifter i innovasjonsfasen. I følge deres egne tall har de støttet 18.600 potensielle nye gründere, 6.300 nyetableringer og 9.000 SMB i 2013. Selskapenes overlevelsesgrad etter inkubasjonstiden utgjør 90%.

EBN er bygget opp rundt følgende tjenester

EU | BIC Tjenester
Tilbyr blant annet en "sertifisering og benchmarking-system" for teknologibaserte inkubatorer og akseleratorer.

International Hub
Et internasjonalt nettverk/plattform for start-ups, SMB (Small-Medium-Business) og entreprenører. Her tilbyr de grenseoverskridende og internasjonale forbindelser og B2B-relasjoner.

ProsjektLab
Samling av alle prosjekter de er involvert i. Setter opp nye forslag til medlemmer og utvikler EU-finansierte prosjekter der medlemmene er driverne.

Nettverkstjenester
Modererer og driver plattformen online og offline. Deling av "best practice", suksesshistorier og kunnskap gjennom nedlastbart innhold og events.

Arrangementer
Arrangerer en stor internasjonal kongress hvert år og flere andre seminarer og konferanser.