Englands nye kulturminister Matt Hancock er nå også minister for teknologi. På et møte nylig med Creative Industries Federation oppsummerte han sin satsing med ordene "suksess, tilgang og syntese" (Success, Access and Synthesis). "Vi skal utvikle det symbiotiske forholdet mellom teknologi og kultur", sa han.
Fakta
Noen av funnene
  • Ikke overraskende har London en høy andel av starstups/innovasjon knyttet til det som skalles kunst-tech. Andre områder hvor nivåene av kunst-tech er betydelige inkluderer Brighton og Bristol.
  • Relativt få av kunst-tech identifiserte seg som såkalt "fine art".
  • Et kjennetegn ved noen av de teknologiene undersøkt for eksempel Internet of Things, Virtual Reality og 3D-utskrift er at de gir større muligheter for økt personalisering. Dette skjer allerede i dataspill, men det virker sannsynlig at personlige erfaringer kan bli mer gjennomgripende i kunsten.
  • Teknologisk endring skal gjøre det enklere å generere tilpassede objekter og erfaringer gjennom indirekte tilbakemeldinger eller direkte co-creation
  • Aktiviteter i skjæringspunktet mellom kunst og teknologi er forbundet med sjangeroverskridende enkeltpersoner  

Inn med morsmelken

Med det vil han sørge for at den økonomiske kraften og mulighetene i de kreative næringene blir en del av den engelske regjeringens fremtidige industristrategi. "Vi skal trekke veksler på folk uansett kjønn, etnisitet eller sosioøkonomisk bakgrunn. Samtidig skal offentlig finansiert kultur nå flest mulig", sa han. For Nesta (britisk søsterorg,til Kunnskapsverket), som lenge har forsket og fokusert på nettopp koblingen mellom kultur og teknologi, er dette søt musikk i ørene, som fortsetter der den forrige kulturministeren Ed Vaizey sluttet.

Matt
Matt Hancock har vært innom både det britiske energi og næringsdepartementet tidligere. Nå skal han satse på kultur og teknologi fra sin nye post som Englands nye kulturminister. Foto: Flickr. 

I sin tale nevnte Matt Hancock (som egentlig heter Matthew John David, f. 2 oktober 1978) hele spekteret av digitalisering i sektoren fra samlinger på museer og biblioteker til live streaming. Og er dette perspektivet noe den konservative politikeren Hancock fikk inn med morsmelken; etter utdanning fra Oxford og Cambridge i økonomi arbeidet han i noen tid i familiens datafirma. Under den forrige regjeringen var han ansvarlig for digitaliseringen som sådan, en portefølje som lå under Kulturdepartementet. Han har også statsråderfaring fra det britiske næringsdepartementet og energi.

På alvor

-At Storbritannia har fått en egen kultur og digitalminister viser at man tar digitalisering på alvor, og ikke minst at man ser mulighetene og ikke bare truslene når de kulturelle og kreative næringene digitaliseres, sier leder av Kunnskapsverket og professor ved Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Lillehammer, Atle Hauge. - Digitalisering gjennomsyrer disse næringen fra start til mål – fra innovasjon, design, produksjon, distribusjon og ikke minst konsum. Storbritannia er en stormakt på området, og disse næringene er viktige både for sysselsetting, verdiskaping og ikke minst bildet man har av landet. Det at den nye statsministeren Theresa May, vil ha en minister som har ansvar for kultur OG digitalisering gir klare signaler på at dette vil man satse på for å beholde den posisjonen man har, sier han.

I den ferske Nesta-rapporten State of the art. Analysing where art meets technology using social network har Nesta en gjennomgang av tilstanden for samarbeidet mellom kulturelle næringer og teknologi. Fra før har Storbritannia èn av de høyeste andelene sysselsatte innenfor kulturelle næringer i Europa. I kartleggingen kategoriserte de etter følgende inndeling:

Kategori/gruppering       Antall bedrifter
Teknologi   1699
"Fine art"/kultur 469
 Foto         223
Mote/skjønnhet 100
Spill    258
Musikk    429
Film  219
Annet   1634

Les eller last ned hele rapporten her: