Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv får tre nye medlemmer. De tre er Nina Lauvsnes fra Festspillene i Bergen, Ingrid Røynesdal fra Oslo Filharmonien og Christina Hætta, som blant annet er leder for Samerådets kulturavdeling.

Regjeringen opprettet Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv i juni 2017. Rådet har som hovedoppgave å se på hvordan reiselivs- og kulturnæringen kan samarbeide, og å komme med konkrete råd til regjeringen og kultur- og reiselivsaktørene.

Målet for arbeidet er å få til økt verdiskaping på feltet. 

Les mer om Samarbeidsrådet på regjeringen sine hjemmesider her.