Syv norske bedrifter har blitt utvalgt til å delta i eksportprogrammet Litteratur ut i verden. 5 millioner kroner skal bidra til at norske litterære agenter får større fotfeste i det internasjonale markedet. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og NORLA (Norwegian Literature Abroad). Eksportprogrammet startet opp i slutten av juni, og skal gi de utvalgte bedriftene kapital og kompetanse til å gjennomføre oppdrag internasjonalt. Formålet er å styrke og videreutvikle både bedriftene og bransjen.

De utvalgte bedriftene er:
Cappelen Damm Agency
Immaterial Agents
Magikon
Northern Stories
Oslo Literary Agency 
Stilton Literary Agency
Winje Agency

Les mer om saken her.