Hilde Bjørkum går av som direktør for Førdefestivalen etter at festivalen 4.-8. 2018 er gjennomført. Bjørkum sier det har vært en lang, spennende og lærerik reise, nå er det tid for at nye krefter leder skuta videre. Bjørkum har vært direktør for fetivalen i nesten 30 år. Stillingen som direktør vil bli utlyst og festivalen samarbeider med selskapet Hodejegerne Møllerstad & Christiansen i rekrutteringsprosessen. Fra 1. september går Bjørkum over i 50% rådgiverstilling ved festivalen med fokus på utviklingsarbeid.

 

Les mer på fordefestival.no