På jakt etter en redaktør til din neste bok? Vil du ha mer kontroll over utgivelsen? Den norske nettsatsingen BoldBooks.no er en selvbetjeningsløsning for forfattere som ønsker å gå utenom tradisjonelle forlag – og beholde mer av fortjenesten selv.  

Bokbransjen i endring

Nylig presenterte de seg på Litteraturhuset i Oslo. På nettsiden deres heter det at "vår målsetting er å gi forfattere større eierskap til bøkene sine, uten at det tar for mye tid og krefter. Ved å forenkle alle ledd i en bokproduksjon blir dette mulig, og som forfatter kan du konsentrere deg om det som er aller viktigst – nemlig å skrive".

BoldBooks er ikke et tradisjonelt forlag. De kan best sammenlignes med en formidlertjeneste som formidler kontakt mellom forfattere og redaktør (og andre tjenester som konsulenter og språkvask), men hvor forfatteren selv står ansvarlig for utgivelsen. BoldBooks mener at selvpubliserte bøker har mer forutsigbare kostnader og høyere kvalitet enn hva som har vært vanlig tidligere. Bøker produsert gjennom BoldBooks vil markedsføres og selges via BoldBooks digitale plattform. De er støttet av Innovasjon Norge.

Hvor langt er denne trenden kommet i Norge?  

Sterk vekst

I følge førsteamanuensis ved AL-Seksjon for kunst og håndverk ved Høgskolen i Bergen, Jon Hoem, som til daglig underviser i medievitenskap med vekt på konstruksjonsteknikk, digitale medier og lokative lyd- og bildemedier, "er såkalt egenpublisering et marked i sterk vekst. Omfanget er nå i ferd med å bli så stort at det bidrar til å endre noen av strukturene i bokbransjen", skriver han i en presentasjon av faget digital medieproduksjon.

I følge tall han har hentet inn ble det i USA i 2010 registrert drøyt 300 000 nye publikasjoner fra de tradisjonelle forlagene, mens det ble registrert nærmere 2,8 millioner titler fra ikke-tradisjonelle utgivere.

I følge Øyvind Prytz, som arbeider i FoU-seksjonen i Kulturrådet blant annet med litteratur i digitale omgivelser, var nær halvparten av titlene på bestselgerlisten til The New York Times i 2012 egenpubliserte e-bøker. 

-At forfattere selv gir ut bøker, med eller uten støtte fra selvstendige redaktører, er foreløpig et nokså lite segment i norsk bokbransje og mer et komplement til forlagene enn en trussel. Men på lenger sikt kan de sannsynligvis bidra til å utfordre den tradisjonelle verdikjeden og forlagene, men neppe gjøre forlagene overflødige, sier Karin Ibenholt, samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og forsker i Kunnskapsverket, hvor hun særlig deltar både i forskningen på virkemiddelapparatet for kulturelle næringer i tillegg til å være ansvarlig for litteraturdatabasen.

karin
Karin Ibenholt. 

I prosjektet Virkemidler for kulturelle næringer – rekkevidde og presisjon ble første delrapport, De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015, publisert i februar 2016. Prosjektet er særlig opptatt av nærings – og verdikjeder. Last ned rapporten her:

Større inntekter

Men ingen løsninger er perfekte. BoldBooks har ikke det samme distribusjonsapparatet og de markedsføringsmuligheter overfor salgskanaler som bokhandlere og bokklubber som de store forlagene. Videre er det slik at støtteordningene i Kulturrådet er innrettet mot dagens forlagsstruktur. Dette innebærer for eksempel at det er forlaget som melder inn bøker til innkjøpsordningene. De forfatterne som publiserer sine bøker selv kan her gå glipp av en viktig inntektskilde.

Den norske forleggerforening, som per dato har 88 medlemmer med en markedsandel på om lag 80 prosent av det norske markedet, har ingen oversikt hverken over hvor mange egenpubliseringsforlag det finnes i dag, eller veksten i dette markedet. Men rapporten Størrelse, strukturerer og styrkeforhold i norsk forlagsbransje fra 2012, en analyse gjennomført i 2011/2012 på oppdrag fra Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, viste at det var registrert drøyt tretten tusen «ISBN-forlag» i Norge. Av disse var 11.500 forlag knyttet til enkeltutgivelser eller sporadiske utgivelser. Forskerne fant også ut at det var registrert over 13 000 foretak i den norske ISBN-basen per januar 2011.

Digitale forlag har også en helt annen kostnadsstruktur, hvor de slipper flere faste kostnader som leie av (enn så lenge) dyre butikklokaler i attraktive strøk av byen.

BooldBooks
Gründer Kristin Over-Rein lanserer boldbooks.no. Foto: Anne Kristin Møller

Ikke fint nok

Egenpublisering har i den "gamle" forlagsøkonomien" ofte blitt sett ned på fordi manuset vanligvis ikke har gjennomgått en ekstern, kritisk vurdering fra en profesjonell og uavhengig redaktør. Denne typen utgivelser, særlig innenfor skjønnlitteratur, har dermed blitt vurdert som litt "annenrangs", litt utenfor det "gode" (litterære) selskap (og de med definisjons - og smaksmakt), ofte brukt av refuserte forfattere. Men fremveksten av digitaliserte produksjonshus og leverandører på nettet som BoldBooks, endrer på dette også. Samtidig er det noe leserne i stadig mindre grad bryr seg om.

Nettopp dette aspektet ved egenpublisering er noe Kristin Over-Rein i BoldBooks er klar over. De vil derfor etter hvert etablere en form for godkjenning, eller rating, av de redaktører som man formidler for å sikre at disse er seriøse. De nye nettforlagene hevder også at den kreative friheten er større. Hun foretrekker begrepet indieforfatter fremfor selvpubliserende for å understreke at forfatterne er uavhengige av et forlag.  

Samtidig viser det seg at dersom en egenpublisert forfatter lykkes i markedet, velger mange etter hvert å forholde seg til mer kjente forlag, som fortsatt er i besittelse av en betydelig merkevareverdi og ikke minst intellektuell status og kred. For mange lesere er dette fortsatt et viktig kvalitetsstempel, hvor man stoler på de litterære smakdommerne og portvokterne, som har kuratert innkjøpet og sammensetningen av utvalget. Å bli utgitt på et anerkjent forlag, hvor andre "viktige" forfatter er publisert, henger med andre ord fortsatt veldig høyt.     

Boold
BoldBooks-gjengen på lanseringsseminar på Litteraturhuset! Foran f.v: Rådgiver Anne Kristin Møller, gründer Kristin Over-Rein og rådgiver Johanna Birkeland. Bak f.v: IT-prosjektleder Ole Kristian Rønningen og tech manager Bjarte Kvalheim. Foto: Sidsel Dalen.

- For at dette skal bli et reelt alternativ tror jeg det er viktig at denne typen publisering kommer vekk fra stemplet «lav kvalitet». At disse forfatterne tar i bruk frilansende konsulenter, redaktører og språkvaskere kan bidra til en kvalitetsheving. Dette er ikke ulikt forretningsmodellene til andre aktører innenfor den digitale delingsøkonomien, som Airbnb. På samme måte som Airbnb tilbyr et relativt trygt alternativ til hoteller kan Boldbooks og andre tilsvarende tjenester, tilby et kvalitetsmessig alternativ til forlagene, sier Karin Ibenholt.    

I følge Hoem ved Høyskolen i Bergen dekker egenpublisering et bredt spekter av utgivelsesformer, men hvor det er en uklar grense mellom enmannsforlag og egenpublisering. Det har også oppstått en rekke forskjellige forlag, som utgir bøker på oppdrag fra forfattere: Bøkene blir da publisert under forlagets navn, men i realiteten er det forfatteren selv som betaler for arbeidet. Det ligger ingen redaksjonelle avgjørelser til grunn for utgivelsene.

-Digitalisering, både i form av nye produkter og tjenester til leserne og i form av nye publiseringskanaler, vil påvirke bokbransjen i vesentlig større grad fremover enn hva som har vært tilfelle så langt. Som i alle andre bransjer som opplever store teknologiske skift må den tradisjonelle forlagsvirksomheten evne å tilpasse seg en ny virkelighet for å overleve på sikt. Det er derfor godt mulig at myndighetenes virkemidler for bransjen etter hvert må tilpasses den digitale utviklingen, sier hun.

Mange av de store forlagshusene har derfor nå etablert egne publiseringskanaler for å kunne møte konkurransen fra de som kun driver med egenpublisering. Amerikanske Simon & Schuster har etablert Archway Publishing, Penguin står bak Author Solutions, Amazon har Createspace mens fornemme Barnes & Noble også er på banen med sitt Nookpress. 

Les mer om BoldBooks her