Design og arkitektur Norge (DOGA) skal samarbeide med Dansk Design Center, Design Forum Finland, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign og Iceland Design Centre om å kartlegge designressursene i hele Norden. Resultatet skal være klart høsten 2018, og vil gi en oversikt over tilbyderne av relevante designtjenester i alle landene. Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation og starter opp i september.

Les mer på DOGA.no