Hva skjer når kunstneriske mål blir viktigere enn økonomiske for en bedrift? Nylig disputerte Boyke Rudy Purnomo for ph.d.-graden med avhandling «Essays on Entrepreneurship and Creative Industries» ved Universitetet i Agder.  

Kunsten å finne sin plass

I avhandlingen har Boyke Rudy Purnomo funnet fem områder som kan bidra til å øke forståelsen mellom tradisjonelle business-tenkning og kreative virksomheter. I avhandlingen fremgår det at manglende forståelse for økonomisk tenkning er en av suksessfaktorene for kreative virksomheter.

 

Purnomo har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA med spesialisering i internasjonal virksomhet/Internasjonal ledelse. Forskningen og avhandlingen er finansiert av In Search of Balance-prosjektet (ISB), et samarbeidsprosjekt mellom den norske og indonesiske regjeringen. Han arbeider til daglig som foreleser og forsker ved Fakultetet for økonomi og næringsliv ved Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

 

Modellene som ruler

Utgangspunktet for avhandlingen har vært at kulturelle og kreative næringer er en av de  raskest voksende sektorene i verdensøkonomien i skjæringspunktet mellom kultur og økonomi. Følgelig har gjeldende økonomiske teori ofte stått i sterk kontrast til hvordan mange innenfor kulturelle og kreative næringer tenker. Derfor har det ofte vært motstridende mål mellom disse to profesjonene. Ett av de mest interessante funnene er ifølge doktorgraden at samfunnsplanleggere og embetsverk har en tendens til å følge generiske industrielle modeller, selv om kreative næringer fungerer annerledes.

 

Studien viser også at det offentliges utviklingen av og satsing på kulturelle og kreative næringer ofte savner en klar begrunnelse. Purnomo mener dette ofte resulterer i ineffektiv forvaltningspraksis.

 

I avhandlingen viser han hvordan eksisterende økonomisk teori kan ødelegge forståelsen av kreative næringer, og foreslår samtidig noen empiriske modeller som kan bedre forståelsen av økonomien i kreative næringer.

 

Han diskuterer også begrepet "kunstnerisk orientering", som er den individuelle tilbøyeligheten til å generere og formidle autentiske varer som formidler skjønnheten og symbolsk mening med hovedmålet med å oppnå emosjonell tilfredshet.

 

Avhandlingen viser også at:

  • Kunstneriske entreprenørers kunstneriske orientering påvirker firmaets suksess, både økonomisk og ikke-økonomisk
  • Graden av kunnskap i økonomistyring og entreprenørledelse hos kunstnere bidrar positivt til det kreative produktet

 

Les mer om phd-graden her