Fem år etter at Danmark la ned satsingen på de kulturelle og kreative næringene gjennom Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, lanserte den danske regjering (før valget) i vår et helt nytt program rettet mot mote, møbler, interiør, film, musikk, spill, arkitektur og design.

"Nu kører vi - hårdt"

I pressemeldingen fra det danske kulturministeriet heter det blant annet at den digitale økonomien skaper nye spennende forretningsmodeller, men samtidig utfordringer for rettighetshaverne. De mener også at forskjellene mellom næringsliv og deler av kunst og kulturlivet blir stadig mindre, noe som i sin tur skaper nye jobber.

Det er fire departementer som nå har gått sammen om den nye planen; Kultur,-Næring, Utenriks og Utdanningsdepartementet. Ifølge Den danske regjering var eksportverdien av disse næringene på 92 milliarder danske kroner i 2016, noe som oversteg eksportveksten av  andre næringer. Kjente globale danske merkevarer innenfor kulturelle og kreative næringer er blant annet LEGO, Den danske porcelænsfabrik, B&O, Georg Jensen, Le Klint, Dinesen, Georg Jensen, møbeldesignere som Poul Henningsen og ikonet Arne Jacobsen og klesdesignerne Munthe, By Malene Birger, Beck Söndergaard, Bruuns Bazaar og Day Birger et Mikkelsen. 

ggeorg
Georg Jensen er for lengst blitt en verdenskjent, dansk merkevare i luksussegmentet. 

Værdien av det hele

-Kunst og kultur skaper arbeidsplasser, investeringer og nye eksportmuligheter. Derfor trenger vi flere kulturentreprenører i Danmark. Med vekstplanen favoriserer regjeringen grunnlaget for et styrket samarbeid mellom kunstnere og næringsliv. Det er nødvendig. Og med en romslig digital økonomi fortsetter regjeringen samtidig med å beskytte og utnytte opphavsretten, sier kulturminister Mette Bock i en pressemelding i forbindelse med lanseringen. 

Birger
Det er dansk det hele - dette også. 

For å realisere de nye målene har Den danske regjeringen lansert entreprenør- og innovasjonsmiljøet Laboratory for Innovation and Creativity Denmark. Her skal bedrifter, studenter og forskere i fremtiden jobbe sammen for å skape nye forretningsmodeller, produkter og tjenester basert på kreativitet, teknologi og forretningsforståelse.

De 28 initiativene i vekstplanen er fordelt på totalt seks fokusområder:

  • Styrke kompetansen fremtidens jobber
  • Bedre vilkår for investeringer og crowdbaseret finansiering
  • Flere kreative iverksettere skal skape bæredyktige næringer
  • Mere kreativitet og innovasjon i offentlige anbud
  • Gode vilkår for å håndheve opphavsrettigheter  
  • Øket internasjonal synlighet og eksport

-Noen av de mest talentfulle entreprenørene jeg har møtt har vært i de kreative miljøene – som mote og i møbelindustrien. Det er viktig at vi tenker på de kreative miljøene når vi snakker entreprenørskap, fordi her kan Danmark være noe helt spesielt...det er et stort potensiale her for Danmark, sier utdannings- og forskningsminister Tommy Ahlers.

-I mange år har kreative danske entreprenører og bedrifter vært en viktig del av dansk eksport og vekst, men vi vil gjerne at flere skal ta sin del av det internasjonale markedet. Derfor legger vi nå såkalte kreative vekstboosters i markeder med spesielle muligheter. De kreative vekstboosters skal styrke mulighetene for nettverk og sparring for spesielt små bedrifter og entreprenører, sier utenriksminister Anders Samuelsen.

Jobs der blir i Danmark

Næringsminister Hans Kristian Skibby, som representerer Det danske folkeparti som inntil valget var en del av den danske regjering, påpeker viktigheten av at disse jobbene i stor grad forblir i Danmark, og at det ikke er verdiskaping som eksporteres ut av landet. Partiet, som regnes som konservativt, brenner for distriktene. Forhenværende statsminister Løkke Rasmussen var innvalgt for partiet.  

noma
Restaurant Noma i København har snart 10 år vært en driv er for den gastronomiske utviklingen i København - og Danmark. Det er for lengst blitt et internasjonalt brand med stjernestatus. 

Det var i 2014 at Den danske staten trakk bort støtten til Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som var søsterorganisasjon til norske Arts and Business (Forum for kultur og næringsliv). Mandatet den gangen var å utvikle musikk, mote, gastronomi, spill og design til å bli slagkraftige og "selvgående" kulturelle næringer. Disse hadde, og har, hva danskene kaller for et «særlige erhvervsmæssig potentiale og kreativ kompetence». Bortsett fra musikk er det en satsing som danskene har lykkes med til gangs. Mat og gastronomi er nå en av de største – og mest suksessrike - «nye» næringene i Danmark.

Les Den danske regjeringens vekstplan for kulturelle og kreative næringer her.