Alternativ finansiering som crowdfuding, eller folkefinansiering, utgjør nå en portefølje på 3,2 milliarder pund i England i 2015. Det er en vekst på 84% sammenlignet med 2014.

Pengegutta kommer

Det er den britiske tenketanken Nesta og Cambridge University som i samarbeid med konsulent og revisjonsfirmaet KPMG nå har lansert rapporten Pushing boundaries. The 2015 UK alternative finance industry report 2015.

Andre hovedpunkter er:

• Institusjonelle investorer tar av:

2015 så en økning i antall institusjonelle investorer som går inn i det alternative, online  finansmarkedet. Dette er spesielt viktig innenfor peer-to-peer utlån 32% av lån i peer-to-peer forbrukslån, og 26% av peer-to-peer virksomhet lån, ble finansiert av institusjonelle investorer.

• Donasjon-baserte crowdfunding er den raskest voksende modellen:

Donasjons basert crowdfunding den raskest voksende modell i vår 2015 studie - opp fra rundt 500% til £ 12 millioner.

• Fast eiendom er den mest populære sektor:

Fast eiendom er den mest populære sektoren for online alternative finansiering og lån.

• Aksjebasert crowdfunding vokser raskt

Den nest raskest voksende sektor i 2015 var såkalt equitybased crowdfunding, som økte med 295% fra £ 84 millioner i 2014 til £ 332 millioner i 2015.

Mer enn 1 million mennesker i Storbritannia er nå involvert i crowdfunding på ulike plattformer. Les hele rapporten her:

Sverige

Dette er et marked som også vokser for fullt i Norden, hvor Sverige har kommet lengst. Firmaet FundedByMe, etablert i 2012 og med hovedkontor i Stockholm, har kunder fra 74 land og 83% av markedet for equity crowdfunding i Norden. Private Equity (PE) er et samlebegrep på en spesiell type fond og selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. Investeringene inndeles i følgende tre kategorier: Såkorn, venture og oppkjøp.

Nesta, som står for National Endowment for Science Technology and the Arts, ble startet av den britiske regjeringen i 1997 for å fremme kreativitet, talent og innovasjon på tvers av et bredt spekter områder og interesser. Nesta er langt på vei en blanding av Kunnskapsverket, Innovasjon Norge, Doga og Kulturrådet. Etableringen skjedde etter at myndighetene så en markant vekst innenfor kulturelle/kreative næringer. Dette var en vekst de ønsket å stimulere, blant annet gjennom forskning og kunnskap.        

Like før jul presenterte Nesta rapporten Creative Economy Employment in the EU and UK A Comparative Analysis (Nesta 2015), som viste at kulturelle næringer vokser tre ganger raskere i Storbritannia enn i EU. De kreative næringene sysselsetter nå 11,4 millioner mennesker i EU og står for 5 prosent av EUs arbeidsstyrke. Storbritannia står for 14 prosent av EUs totale arbeidsstyrke, men har en femtedel (21 prosent) av alle de som arbeider innenfor kulturelle og kreative næringer. Veksten i kulturelle/kreative næringer og crowdfunding må sees i sammenheng med veksten innenfor crowdfunding. 

Grïndere elsker crowdfunding

Crowdfunding, eller folkefinansiering på norsk, har på verdensbasis økt med 167% fra 2013 til 2014 og omsatte i 2014 for 14,6 milliarder euro. For 2015 var det forventet en ny dobling opp mot 31 milliarder euro. Crowdfunding er et typisk delingsprodukt, skjøvet frem av den digitaliserte delingsøkonomien, hvor mange kulturelle næringer ligger langt fremme. Crowdfunding kan forstås som en slags dugnad, der enkeltpersoner går sammen om å finansiere prosjekter som ellers ville hatt problemer med å se dagens lys.

"Folkefinansiering er interessant å studere fordi det begynner å bli viktig som finansieringskilde og har iboende sosiale karakteristikker som skiller den fra andre finansieringsmekanismer. Disse særpregene har ført til at folkefinansiering brukes av svært mange gründere innenfor kreative næringer og kultursektor", skriver leder av Kunnskapsverket, professor Atle Hauge, i en kronikk i Stavanger Aftenblad i 16. november i fjor. Les hele kronikken her:

Kunnskapsverket samarbeider nå med Universitetet i Barcelona på et forskningsprosjekt som skal lære oss å skjønne mekanismene i folkefinansiering. I Spania er dette mye mer utbredt enn i Norge, og forskningen på feltet har kommet tilsvarende lenger. I 2013 er det anslått at verdien av folke-finansierte prosjekter i Spania utgjorde over 19 millioner euro, en dobling fra 2012, noe som skapte 7,564 arbeidsplasser. De fleste av disse jobbene tilhører kultursektoren og kreative næringer (87,1%). Les mer om forskningsprosjektet her:

I rapporten fra Nesta, som er co-finansiert av medlemsorganisasjonen UK Crowdfunding Association, som består av 39 uavhengige crowdfundingplattformer, Peer–to–Peer Finance Association og Innovate Finance, skriver forfatterne at "...da Nesta begynte å jobbe med sektoren i 2010, besto den av noen få modige startups. Aktørene kunne samles rundt et middels stort bord."